Pakume õigusabi elukeskkonna
ja looduse kaitsel

Juhtumid

KÕK on oma tegutsemisaastate jooksul pakkunud nii  tasuta kui ka tasulist õigusabi. Siia lehele oleme kokku kogunud strateegilisemad juhtumid, mis on aidanud ja aitavad meil kaardistada süsteemseid puudujääke keskkonnaõiguse praktikas või õigusaktides ning teha ettepanekuid nende probleemide lahendamiseks.
 
Mõned olulisemad juhtumid, millega tegelenud oleme:
Tutvu ka meie varem käsitletud väiksemate juhtumitega.

Tasuta õigusabi pakkus KÕK aastatel 2008-2010 projekti "Keskkonnaalaste juhtumite õiguslik käsitlemine ja analüüs" raames. Tegevust toetas Vabaühenduste Fond, mida rahastavad Norra, Island ja Liechtenstein Avatud Eesti Fondi vahendusel. Projekt kestis 2008.a. juunist kuni 2010. aasta maikuuni.