Pakume õigusabi elukeskkonna
ja looduse kaitsel

Rae motoringrada

Juhtumi kirjeldus

2007. aastal algatati Rae vallas Jüri alevi lähedal planeering, mille eesmärgiks on Eesti seni suurima ja moodsaima motoringraja rajamine. Sellise ringraja idee on viimase 20 aasta jooksul kerkinud üles erinevates kohtades üle Eesti, kuid Rae vallas on raja ehitusplaanid seni kõige kaugemale arenenud. Ringraja arendajaks on OÜ Rae Ring, mis valis välja vallale kuuluva maatüki Tallinn-Tartu maantee vahetus läheduses. Tegemist on küllaltki tihedalt asustatud piirkonnaga - lähimad elamud asuvad planeeritavast rajast vaid mõnesaja meetri kaugusel, tugevat mõju hakkaks rada avaldama aga kuni 390 inimesele ümbritsevates külades. Peamiseks probleemiks võib osutuda müra, kuid suure meelelahutuskeskuse rajamine toob ümbruskonda kohalike elanike hinnangul ka turvalisuse vähenemise ja kinnisvara hindade languse. Nende hinnangul on tõenäolised ka kahjud põhjaveele ja rohevõrgustikule.

Septembris 2008 moodustasid ümbruskonna elanikud seltsingu „Kodurahu“ eesmärgiga kaitsta kohaliku keskkonna, sealhulgas elukeskkonna, kvaliteeti. Seltsing osaleb aktiivselt nii osaüldplaneeringu kui selle keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) menetluses. Seltsing leiab, et arendaja poolt tellitud KSH aruanne vaatleb keskkonnamõjusid puudulikult, püüdes ringraja kavandamise kahjulikke mõjusid vähendada. Rae vallavalitsus on seni olnud ringraja suhtes  toetaval positsioonil.  
 

Õigusabi

Keskkonnaõiguse Keskus andis tasuta õigusabi projekti raames kohalikele nõu planeerimismenetluses, sealhulgas KSH menetluses. KÕKi jaoks on juhtum heaks näiteks mitmetest Eesti müraregulatsiooniga seotud probleemidest – nii nendest, mis tulenevad regulatsioonist endast, kui ka nendest, mida põhjustab ebaõige halduspraktika.  Samuti soovime anda positiivse panuse sellesse, et olulise ruumilise mõjuga objektide üldplaneeringute käigus viidaks läbi korrektne valik eri asukohtade vahel – praktikas kipub see seni tegemata jääma.

Seltsing "Kodurahu" esitas KÕKi abiga Rae motoringraja planeeringu menetluses ettepanekud ja vastuväited nii planeeringule kui ka selle KSH aruandele, taotledes kokkuvõtvalt KSH aruande heakskiitmata jätmist.

Tulemus

Harjumaa Keskkonnateenistus jättis 2008 a. detsembris KSH aruande heaks kiitmata ning nõudis selle muutmist ja täiendamist mitmetes olulistes küsimustes. Pärast seda jäid planeeringuga seotud menetlused soiku.

21.10.11 teatasid AS Rae Ring aktsionärid meedias aktsiaseltsi tegevuse lõpetamisest põhjendusel, et Eestis puudub lähiaastatel ressurss kahe rahvusvahelistele nõuetele vastava ringraja väljaehitamiseks (arvestades Audru ringraja arendamiseks eraldatud riiklikku toetust).  

Materjalid

KSH aruanne Hendrikson & Ko kodulehel (88 MB)
KÕKi juhtumianalüüs Rae motoringraja juhtumi kohta
Juhtumi kronoloogia

Viimati täiendatud: 21.11.11