Pakume õigusabi elukeskkonna
ja looduse kaitsel

Inimesed

KÕKi meeskond

Tarmo Treimann

Tegevjuht / Juhatuse liige

Tarmo on KÕKi tegevjuht ja juhatuse liige.

Tarmo liitus KÕKiga juunis 2020. Varem on Tarmo töötanud Kodanikuühiskonna Sihtkapitalis, samuti notaribüroos ning tegutsenud MTÜ Kodaniku Hääl ühe eestvedajana. Ta on õppinud õigusteadust Tallinna Majanduskoolis ning haldusjuhtimist Tallinna Tehnikaülikoolis.

KÕKi tuli Tarmo 2020. aastal.

Tel: 742 4524, e-post: tarmo@k6k.ee

Katre Liiv

Kommunikatsioonijuht

Katre planeerib ja koordineerib KÕKi kommunikatsiooni, suhtleb meediaga, haldab sotsiaalmeediat ja annab KÕKi juristidele nõu kommunikatiooni küsimustes.

Katrel on bakalaureusekraad halduskorralduses ning magistrikraad kommunikatsioonijuhtimises. Viimases uuris ta huvigruppide kommunikatsooni Kurtna maastikukaitseala kaitsekorralduskava koostamisel.

Katre on Eesti Suhtekorraldajate Liidu (EPRA) liige. KÕKis töötab 2016. aastast.

Tel: 507 6519 , e-post: katre@k6k.ee

Kaarel Relve

Jurist

Kaarel annab õigusabi ning osaleb õigusanalüüside koostamisel.

Kaarel on kaasa löönud Eesti keskkonnaõiguse kodifitseerimisel ja arvukates rahvusvahelistes EL keskkonnaõiguse projektides. Enne KÕKi meeskonnaga liitumist töötas ta Tartu Ülikoolis keskkonnaõiguse lektorina ja on õppejõuna tegev senini. Ta on paljude õigusalaste teadusartiklite ja mitme raamatu kaasautor.

Kaarel lõpetas 1998. aastal Tartu Ülikooli õigusteaduskonna cum laude ning kaitses 2000. aastal Aberdeeni Ülikoolis keskkonnaõiguse ja -korralduse magistrikraadi (LL.M).

                                                            KÕKis töötab Kaarel 2018. aastast. Aastatel 2011-2017 oli ta KÕKi nõukogu liige.

                                                            Tel: 742 4524, e-post: kaarel@k6k.ee

Triin Jäädmaa

Jurist


Triin annab õigusabi, osaleb õigusanalüüside koostamisel ja on KÕKi uudiskirja eestvedaja.

Triinul on magistrikraad Tartu Ülikoolis õigusteaduse erialal 2020. aastast. Oma magistritöös analüüsis ta kohtukaebeõigus keskkonnaasjades kliimamuutuste leevendamise näitel.

Varem on Triin töötanud Tööinspektsioonis uurijana ning olnud praktikal advokaadibüroos, Keskkonnaministeeriumis, Keskkonnaõiguse Keskuses ja Tartu Ringkonnakohtus.

Tel: 742 4524, e-post: triin@k6k.ee

Merlyn Mannov

JuristMerlyn annab õigusabi ning osaleb analüüside koostamisel ja KÕKi uudiskirja kirjutamisel. 2017. aastal lõpetas ta Tallinna Ülikooli cum laude õigusteaduse magistrikraadiga, kaitstes töö süüteomenetluses tekitatud kahju hüvitamisest. Varem on Merlyn töötanud advokaadibüroos.

KÕKis töötab Merlyn 2017. aastast.

Tel: 742 4524, e-post: merlyn@k6k.ee


Tiina Georg

Jurist


Tiina annab õigusabi, osaleb õigusanalüüside koostamisel ja on üks KÕKi uudiskirja autoreist.

Tiinal on magistrikraad Tartu Ülikoolis õigusteaduse erialal 2021. aastast. Oma magistritöös analüüsis ta Natura 2000 võrgustiku aladele avalduva mõju hindamise kohustust metsaraiete kavandamisel.

Lisaks KÕKile tegutseb Tiina keskkonnaorganisatsioonis Päästame Eesti Metsad MTÜ ja oli viimasel ülikooliaastal Tartu Ülikoolis haldusprotsessi kursuse õppeassistent. Varem on ta olnud praktikal advokaadibüroodes, Tallinna Ringkonnakohtus ja Euroopa Parlamendis.

                                                            KÕKis töötab Tiina alates 2020. aastast.

                                                            Tel: 742 4524, e-post: tiina@k6k.ee

Kärt Vaarmari

Konsultant


Kärt tegeleb KÕKis konsultandina eelkõige kliima- ja energeetikavaldkonda jäävate õigusküsimustega, andes nõu üksikutes juhtumites ja kliimateemalistes huvikaitseprotsessides.

Kärt on lõpetanud Tartu Ülikooli õigusteaduskonna ja tegelenud keskkonnaõiguse teemadega alates 2002. Ta on üks Keskkonnaõiguse Keskuse asutajatest ning olnud ka KÕKi eestvedaja. Kärt on olnud tegev paljudes keskkonnaalastes kohtuasjades, viinud läbi arvukalt koolitusi ning koostanud keskkonnaalaseid eelnõusid ja keskkonnaõiguslikke analüüse.

KÕKiga on Kärt peale mõningast pausi uuesti seotud 2020. aasta sügisest.

                    Tel: 742 4524, e-post: kart@k6k.ee

KÕKi juhatus

  • Tarmo Treimann

KÕKi nõukogu