Pakume õigusabi elukeskkonna
ja looduse kaitsel

Õigusabi

Keskkonnaõiguse Keskuse juristid keskenduvad oma töös keskkonnaõigusele, sh planeerimis- ja ehitusküsimustele, ning tunnevad seetõttu põhjalikult kogu valdkonna norme ja praktikat. Enam kui kümneaastase tegevuse käigus oleme nõustanud sadu kliente nii haldus- kui ka kohtumenetluses. Meie klientide hulgas on üksikisikuid, kohalikke omavalitsusi, ettevõtteid kui ka kogukonnaseltse ja keskkonnaorganisatsioone. 

Et kohtumenetlused on sageli pikad ja kulukad, püüame võimalusel vaidlusi esmalt lahendada kohtu sekkumiseta ehk aidata vaidluse osapooltel jõuda omavahel kokkuleppele. Lisaks kohtuvaidlustes nõustamisele ja esindamisele anname nõu ka lubade, planeeringute ja keskkonnamõju hindamise menetlustes.

Meie juristidel on laialdane kogemus õigusalase nõu andmisel ning vaidluste lahendamisel erinevates keskkonnaga seotud valdkondades, nagu näiteks ruumilised planeeringud, ehitus- ja kasutusload, müra, maavarade kaevandamine, looduskaitselised piirangud, lõhnahäiringud, põllumajandustoetused, metsandus, jäätmed jne.

Usume, et meie kogemused võimaldavad meil oma kliente hästi nõustada ning üheskoos kvaliteetsete keskkonnaotsuste ning elukeskkonna ja looduse hea seisundi eest seista.

Õigusabi saamiseks võta ühendust mõne meie juristiga, kirjuta k6k@k6k.ee või helista 742 4524.


Miks valida meid?

Oleme enam kui kümne aasta jooksul aidanud sadadel klientidel edukalt orienteeruda keskkonnaalastes vaidlustes ning sellega ühtlasi andnud oma panuse keskkonnaõiguse kujundamisse. Meie tugevusteks on kogemus ja järjepidevus, ausus, individuaalne lähenemine ning rahvusvahelisus:

KOGEMUS ja JÄRJEPIDEVUS – meil on oma valdkonnas üle 10-aastane kogemus. Pikaajaline tegutsemine on andnud meile võimaluse lahendada juhtumeid alates kaevandamisega seotud probleemidest kuni linnade rohealade kaitse ja jäätmekäitlusküsimusteni. Oleme edukalt lahendanud ka juhtumeid, kus ristuvad äärmiselt vastandlikud huvid, nt kaevandamine ja loodusväärtuste säilitamine kohalikule kogukonnale olulise tähtsusega alal (Ess-soo juhtum) Pikaajaline kogemus oma valdkonnas võimaldab meil asuda kliendi juhtumit lahendama õigusliku olukorra selgitamiseks lisatööd tegemata.

AUSUS – oleme klientide suhtes ausad, mis tähendab, et jagame kliendiga võimalikult vara oma hinnangut juhtumi edukalt lahendamise võimalikkusele.

INDIVIDUAALNE LÄHENEMINE – kohtleme igat klienti kui oma ainsat. Meil on alati kliendi jaoks aega, et süveneda põhjalikult tema probleemi ning selgitada, kuidas seda oleks võimalik kõige paremini lahendada.

RAHVUSVAHELISUS - teeme koostööd keskkonnajuristidega teistest riikidest nii Euroopa Liidu tasandil (nt Justice and Environment, European Environment Bureau, Client Earth) kui ka üksikute riikidega keskkonnaõiguses ja selle praktikas. See aitab hoida meie professionaalset taset kõrgel ja kogemusi mitmekesisena, sh oskame kergesti orienteeruda ka Euroopa Liidu keskkonnaõiguses.

Mida kliendid ütlevad?

Ei ole kordagi kahetsenud, et valisime just KÕKi meeskonna ennast esindama. Malle Rebenko, eraisik Harjumaalt  

Kõik sujus suurepäraselt. Kokkulepped toimisid. Eraisik Harjumaalt

Kiirus, siirus, lihtsus. Andres Liinat, Mulgi valla elanik

Meie pere sai esmakordselt tunda, et meid soovitakse aidata. KÕKi meeskond süvenes meie probleemi, seletas rahulikult kogu protsessi algusest lõpuni lahti. Ka võimalikud negatiivsed tulemused, mis võivad meid seoses kohtuistungiga ees oodata. Meeldis, et arvestati meie sooviga enne dokumentidega tutvuda, kui need vallale või kohtule edastati. Perekond Harjumaalt

Keskkonnaõiguse Keskus on keskkonnakasutuse südametunnistus - mõistlikud lahendused loovad tuleviku. S. Kiviberg, Vihula Vallavalitsus

KÕK pakub asjatundlikku keskkonnaõiguse teenust, tegijad orienteeruvad valdkonnas hästi ning on erinevate õiguslike probleemide lahenduste leidmisel/olukordade analüüsil paindlikud. Looduskaitseühing Kotkas

Omakasupüüdmatu ja aus suhtumine keskkonda! A. Ausmaa, Hanila Seltsi liige

Kiire-professionaalne-õiglase hinnaga. Pärnumaa Omavalitsuste Liit