Pakume õigusabi elukeskkonna
ja looduse kaitsel

Saastuse kompleksne vältimine ja kontroll

Teatud tootmistegevused (nt metallide tootmine ja töötlemine, paberi või papi tootmine, intensiivne loomakasvatus) mõjutavad oluliselt mitmeid keskkonnaelemente (vett, pinnast, õhku, tekitavad jäätmeid jne). Erinevatesse keskkonnaelementidesse samaaegselt suunatud heited võivad ühest elemendist teise üle kanduda, muutes mõjude hindamise keerulisemaks.

 Selleks, et sellise tegevuse mõjusid oleks siiski võimalik nende kogumis hinnata ja vähendada, on välja töötatud saastuse kompleksse vältimise ja kontrolli mehhanism. Selle kohaselt vajavad teatud käitised (nt intensiivfarmid enam kui 2000 seaga, klaasitootmisüksused sulatusvõimsusega üle 20 tonni päevas jt) keskkonnakompleksluba. Loas sisalduvad tingimused ja piirangud peavad lähtuma parima võimaliku tehnika (BAT – Best Available Technology) kasutamisega saavutatavast.

Keskkonnakomplekslubadega seonduvat reguleerib Eestis tööstusheite seadus, mille sätted omakorda tulenevad Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivist 2010/75/EL. Tegevused, mille puhul kompleksluba on nõutav, on kehtestatud Vabariigi Valitsuse määrusega.

Õigusaktid

Euroopa Liit

 Eesti

Kohtulahendid

Euroopa Kohus

Analüüsid ja juhised

Artiklid ja teadustööd

Uudiskirja artiklid

Teisi infoallkaidUuendatud 2.10.2019