Pakume õigusabi elukeskkonna
ja looduse kaitsel

Kiirgus

Keskkonnas leiduvad radioaktiivsed ained levitavad aatomite lagunemisel enda ümbrusesse vabasid osakesi, mille voogu nimetatakse ka ioniseerivaks kiirguseks. Ioniseeriva kiirguse õigusliku regulatsiooni vajadus on tingitud radioaktiivsete ainete laialdasest kasutamisest (energia tootmiseks, meditsiinis jne) ja kiirguse ohtlikkusest inimeste tervisele.

Euroopa Liidu tasandil on antud välja mitmeid tuumaohutuse sätteid sisaldavaid õigusakte. Tuumaseadmete osas seab õigusliku raamistiku seab tuumaohutuse raamdirektiiv (2009/71/EURATOM). Kiirguskaitse valdkonnas on oluliseks õigusaktiks aga kiirguse raamdirektiiv (2013/59/EURATOM). Peamiselt on tegemist normidega, mis kaitsevad läbi radioaktiivsete ainete kasutusele erinõuete seadmise kiirguse mõjualasse jäävaid isikuid. Eestis on kiirguskaitse normid sätestatud kiirgusseaduses. Viimase kohaselt on kiirgust emiteeriva tegevuse läbiviimiseks vajalik taotleda kiirgustegevusluba, mille väljaandjaks on Keskkonnaamet. Kiirgusalast järelevalvet teostab Keskkonnainspektsioon.

Õigusaktid


Rahvusvahelised

Euroopa Liit

Eesti

Kohtulahendid

Analüüsid ja juhised

Artiklid ja teadustööd

Uudiskirja artiklid

Teisi infoallikaid


Uuendatud 2.10.2019