Pakume õigusabi elukeskkonna
ja looduse kaitsel

Uuringud ja analüüsid

Uuringud ja analüüsid

Vaata lisaks infot ka siit.
Projekti "Kliimaargumentide arvestamine keskkonnamõju hindamisel" toetab Avatud Eesti Fond koos Vabaühenduste Liiduga Aktiivsete Kodanike Fondist.