Pakume õigusabi elukeskkonna
ja looduse kaitsel

Uudised


Keskkonnaõiguse Keskuse tegevused kliimamuutuse pidurdamiseks, 11.04.2022

KÕK räägib kaasa kliima- ja energeetikavaldkonna dokumentide koostamisel, teeb muudatusettepanekuid ning analüüsib valdkonna olukorda. Mida täpsemalt KÕK kliimavaldkonnas aastate jooksul teinud on, saab uurida siit.


Keskkonnaõiguse Keskus otsib praktikanti
, 25.03.2022

Praktikandil on võimalus koostöös KÕKi juristiga koostada juhend, mis aitab kaasa sellele, et erinevate tegevuste plaanimisel lisaks muudele mõjudele arvestataks ka kliimamuutusega. Juhend on mõeldud eelkõige kasutamiseks kohalikele omavalitsustele ja vabaühendustele. Lisaks saab praktikant osaleda õigusabi pakkumisel meie klientidele. Täpsemalt loe siit.


01.12.2021 veebiseminar: kuidas seadusega kliimat kaitsta?,
29.11.2021


1.detsembril algusega kell 10 toimub Justice and Environment (J&E) võrgustiku eestvedamisel veebiseminar, kus erinevate Euroopa riikide keskkonnajuristid arutlevad õiguslike võimaluste üle kliimakriisi ohjeldamisel. Arutelu keskendub eeskätt keskkonnamõju hinnangute rollile kliimamuutusega tegelemisel. Ühe sõnavõtjana astub seminaril üles ka Keskkonnaõiguse Keskuse jurist Triin Jäädmaa. 

Seminar toimub inglise keeles virtuaalselt Zoomi keskkonnas. Link saadetakse registreerunutele, registreeruda saab siin.

Täpsem kava-kutse on leitav siit (ingliskeelne).

Eesti Päevaleht: Piduri asemel gaasi. Vastuoluline tehas sai nurgakivi hoolimata käimasolevast kohtuvaidlusest, 23.11.2021

„Juhul, kui tehase hooned ja rajatised on kohtuvaidluse lõpuks püstitatud, ent kaebus rahuldatakse ja ehitusluba tunnistatakse kehtetuks, sõltub edasine asjade käik kohtute põhjendustest. Täiesti võimalik on olukord, kus ehitised osutuvad ebaseaduslikuks, ning teoreetiliselt on võimalus, et need tuleb lammutada,” selgitas keskkonnaõiguse keskuse jurist Kärt Vaarmari. Keskuse juristid esindavad kohtuvaidluses noori aktiviste, kes on koondunud MTÜ Loodusvõlu alla. Terviklugu saab lugeda 23.11.2021 Eesti Päevalehe Roheportaalist või 24.11.2021 EPLi paberversioonist.

Projekti praktikant Prantsusmaalt: ma pole kunagi olnud nii sügavuti keskkonnaõiguses, 08.10.2021


Projektil oli sel suvel praktikant Prantsusmaalt - Delphine Saint-Martin, kes õpib Tartu Ülikoolis magistrantuuris rahvusvahelist õigust ja inimõigusi. Enda praktika lõpetuseks kirjutas Delphine kokkuvõtte, kus muuhulgas nendib, et "Keskkonnaõigus on alati olnud huvitav õigusharu minu jaoks – kuidas inimesed reguleerivad või mitte oma mõju keskkonnale ja Maale, millest me sõltume. Edasi loe eestikeelset lühikokkuvõtet või ingliskeelset pikemat lugu siit.

Oandu kaevanduse loataotluse KMH järeldused mõju kohta kliimamuutusele on nii üldised, et ei võimalda otsustada kaevanduse lubatavuse üle, 24.05.2021

Kaevandamine. Foto: Pixabay


Aprillis saatsid Eesti Keskkonnaühenduste Koda ja Eesti Märgalade Ühing (EMÜ) oma tähelepanekud Oandu kaevanduse keskkonaloa taotluse keskkonnamõju hindamisele (KMH). Muude aspektide hulgas analüüsiti Keskkonnaõiguse Keskuse (KÕK) eestvedamisel KMH järeldusi kaevandustegevuse mõjust kliimamuutusele ning leiti, et praeguse KMH põhjal on otsustajal raske kliimamõjule kaalu anda. Keskkonnaametile tehti ettepanek peatada kaevandamisloa menetlemine kuni valdkondlike arengudokumentide uuendatud versioonide kinnitamiseni. Pikemalt koos EKO ja EMÜ kirjaga Keskkonnaametile loe siit.
Projekti "Kliimaargumentide arvestamine keskkonnamõju hindamisel" toetab Avatud Eesti Fond koos Vabaühenduste Liiduga Aktiivsete Kodanike Fondist.