Pakume õigusabi elukeskkonna
ja looduse kaitsel

Uudised


28.03.2023 
Suunis kliimamõju hindamiseks ning kliimakaalutluste arvesse võtmiseks

Keskkonnaõiguse Keskusel on valminud suunis, mis annab soovitusi kliimamõju hindamiseks KMHs ja KSHs ning kliimakaalutluste arvesse võtmiseks haldusotsustes. 
Pikemat uudist loe SIIT.Suunise KOKKUVÕTE

Suunise TÄISTEKST

02.03.2023 KUTSE KOVidele ja keskkonnaühendustele 17.03: Kuidas arvestada kliimamõjudega? Kogemused, võimalused ja soovitused
LISATUD LINGID SLAIDIDELE!
Eesti Roheline Liikumine ja Keskkonnaõiguse Keskus kutsuvad 17. märtsil kell 13:20-15:20 Eesti Arhitektuurikeskusesse (Põhja pst 27a, Tallinn) seminarile kliimamõju hindamisest.

Päevakava:
13:20 Kogunemine, tervituskohv
13:35 Kliimamuutus ja kliimamõjud. Velle Toll, Tartu Ülikooli kliimateadlane
13:50 Tallinna linna kogemus ja plaanid kliimamõjudega arvestamisel. Tuuli Veersalu, Tallinna Strateegiakeskus
14:10 KOVide tegevuste kooskõla energia- ja kliimakavade eesmärkidega: väljakutsed ja soovitused. Laura Remmelgas, Keskkonnaministeerium
14:30 Soovitused kliimamõjude hindamiseks KMHs ja KSHs ning nendega arvestamiseks kaalutlusotsustes. Soovituste koostajad Kaie Kriiska ja Triin Jäädmaa, Keskkonnaõiguse Keskus
14:50 Koostöövõimalused KOVidega. Kadi Kenk, Teeme Ära SA
15:10 Kokkuvõte

Sündmus on mõeldud KOVidele ning keskkonnaühendustele.

Palume end kirja panna hiljemalt 13. märtsiksforms.gle/4cJBqtR3zCwK9KM78

Vaata sündmuse kohta lisa ka siit: https://bit.ly/3ZjaPj913.10.2022   KUTSE KOVidele: koolitus kliimamuutusega arvestamisest otsustes, 13.10.2022

Keskkonnaõiguse Keskus kutsub kohalikke omavalitsusi koolitusele kliimamõjude hindamisest. Koolitus on mõeldud kohalike omavalitsuste ametnikele (eelkõige KOV-de ehitus- ja keskkonnaspetsialistidele), kes tegelevad arenduste, planeeringute, projekteerimistingimuste ja ehituslubadega. 

Koolitus toimub 26. oktoobril kell 13.30 – 16.00 Tartus Rahvusarhiivis (Nooruse 3) ning 09. novembril kell 14.30 – 17.00 Tallinnas Ülemiste Citys Zappi konverentsikeskuses. Koolitusele on vajalik registreeruda siin  hiljemalt 24. oktoobriks. Rohkem infot: https://bit.ly/3CUUlos


05.10.2022 koolituse "Mida saan mina teha selleks, et kodukoha arendused kliimamuutusega arvestaksid?" slaidid ja salvestus,
11.10.2022

Keskkonnaõiguse Keskus koolitas oktoobri alguses kohalikke ühendusi ja kohaliku elu eestvedajaid kliimamõjude hindamisest. Koolitus keskendus sellele, kuidas kohalikul tasandil seista selle eest, et keskkonnamõju (strateegilised) hindamised (KMH/KSH) arvestaksid kliimamuutusega. Uuri koolituse slaide ja salvestust.Tarmo Treimann ERRis: Eesti tee kliimaneutraalsuseni nõuab julgemaid otsuseid,
23.09.2022

Tarmo Treimann. Autor: erakogu
Riigikogu valimiste eel tasub hoolikalt jälgida, milliseid konkreetseid samme plaanivad erakonnad ette võtta Eesti kliimaneutraalsuseni viimiseks, kirjutab Tarmo Treimann. Selleks, et ambitsioonikaid kliimaeesmärke oleks päriselt võimalik täita, ei saa jääda lootma, et pelgalt kliimamuutuse teema panemine riigi strateegiatesse ja valdkondlikesse arengukavadesse viikski meid soovitud eesmärkideni. Artikli tervikteksti saab lugeda ERRi arvamusportaalist.


KUTSE koolitusele 28.09.2022 “Mida saan mina teha selleks, et kodukoha arendused kliimamuutusega arvestaksid?”,
16.09.2022 Koolitusel on uus aeg: 05.10.2022 kell 15.00 Loe edasi siit.

Keskkonnaõiguse Keskus kutsub kohalikke ühendusi ja kohaliku elu eestvedajaid koolitusele kliimamõjude hindamisest. Koolitus keskendub sellele, kuidas kohalikul tasandil seista selle eest, et keskkonnamõju (strateegilised) hindamised (KMH/KSH) arvestaksid kliimamuutusega. Näiteks, kui minu kodukohta kavandatakse uut kaevandust või tehakse uut ruumiplaneeringut, mis mõjutab/muudab kohalikku eluolu, siis kuidas ja millisel hetkel saan kaasa rääkida ja mida pean tähele panema, et olla kindel, et plaanitav tegevus ei tõukaks meid praegusest veel sügavamasse kliimakriisi, vaid aitaks sellest väljuda. Koolitavad Keskkonnaõiguse Keskuse (KÕK) jurist Triin Jäädmaa ning OÜ Steiger keskkonnamõju hindaja Kaie Kriiska. Koolitus on prii, kuid palume REGISTREERUDA kuni 03.10 k.a. SIINKUULA JÄRELE: AF2022 arutelu "Kliimakriis on käes - kas julgeme otsustada?", 
15.09.2022
Arvamusfestival 2022. Foto: Katre Liiv

12. augustil kell 16 arutati Arvamusfestivali tuleviku elukeskkonna alal selle üle, kuivõrd julge otsustaja Eesti kliimakriisis on. Arutlesid Riigikohtu nõunik Pihel Kuusk ja Keskkonnaameti ringmajanduse osakonna juhataja Rein Kalle. Oma vaatenurga esitasid keskkonnamõju hindaja Kaie Kriiska, kliimaaktivist Kertu Birgit Anton ning Eesti Mäetööstuse Ettevõtete Liidu juht Rein Voog. Arutelu vedas ERRi ajakirjanik Anna Pihl. Arutelu korraldas Keskkonnaõiguse Keskus. 

Nüüd on võimalik arutelu järelkuulata SIIT


Kohtumine sidusrühmadega, 15.06.2022


15.06 kell 14 toimus virtuaalne kohtumine sidusrühmadega, mille käigus KÕK tutvustas valmivat suunist kliimamõjude aspektidega arvestamiseks ja sidusrühmade kaasamiseks keskkonnamõju hindamistes. Tagasisidet suunise tööversioonile sidusrühmadelt kogus KÕK nii enne kohtumise toimumist kui ka kohtumisel. KÕKile on tähtis, et suunis saaks võimalikult praktiline ja seega kasutatav igapäevatöös. Kohtumise kohta on rohkem infot siin.

KUTSE Arvamusfestivali arutelule "Kliimakriis on käes - kas julgeme otsustada?", 08.08.2022

12. augustil kell 16 arutatakse Arvamusfestivali tuleviku elukeskkonna alal selle üle, kuivõrd julge otsustaja Eesti kliimakriisis on.

Arutlevad Riigikohtu nõunik Pihel Kuusk ja Keskkonnaameti ringmajanduse osakonna juhataja Rein Kalle. Oma vaatenurga esitavad keskkonnamõju hindaja Kaie Kriiska, kliimaaktivist Kertu Birgit Anton ning Eesti Mäetööstuse Ettevõtete Liidu juht Rein Voog. Arutelu veab ERRi ajakirjanik Anna Pihl. Arutelu korraldab Keskkonnaõiguse Keskus. Loe eelintervjuud panelistidega: Pihel Kuusk / Rein Kalle. Uuri ka kogu Tuleviku elukeskkonna ala FB sündmust siit.

Keskkonnaõiguse Keskuse tegevused kliimamuutuse pidurdamiseks
, 11.04.2022

KÕK räägib kaasa kliima- ja energeetikavaldkonna dokumentide koostamisel, teeb muudatusettepanekuid ning analüüsib valdkonna olukorda. Mida täpsemalt KÕK kliimavaldkonnas aastate jooksul teinud on, saab uurida siit.


Keskkonnaõiguse Keskus otsib praktikanti
, 25.03.2022

Praktikandil on võimalus koostöös KÕKi juristiga koostada juhend, mis aitab kaasa sellele, et erinevate tegevuste plaanimisel lisaks muudele mõjudele arvestataks ka kliimamuutusega. Juhend on mõeldud eelkõige kasutamiseks kohalikele omavalitsustele ja vabaühendustele. Lisaks saab praktikant osaleda õigusabi pakkumisel meie klientidele. Täpsemalt loe siit.


01.12.2021 veebiseminar: kuidas seadusega kliimat kaitsta?,
29.11.2021


1.detsembril algusega kell 10 toimub Justice and Environment (J&E) võrgustiku eestvedamisel veebiseminar, kus erinevate Euroopa riikide keskkonnajuristid arutlevad õiguslike võimaluste üle kliimakriisi ohjeldamisel. Arutelu keskendub eeskätt keskkonnamõju hinnangute rollile kliimamuutusega tegelemisel. Ühe sõnavõtjana astub seminaril üles ka Keskkonnaõiguse Keskuse jurist Triin Jäädmaa. 

Seminar toimub inglise keeles virtuaalselt Zoomi keskkonnas. Link saadetakse registreerunutele, registreeruda saab siin.

Täpsem kava-kutse on leitav siit (ingliskeelne).

Eesti Päevaleht: Piduri asemel gaasi. Vastuoluline tehas sai nurgakivi hoolimata käimasolevast kohtuvaidlusest, 23.11.2021

„Juhul, kui tehase hooned ja rajatised on kohtuvaidluse lõpuks püstitatud, ent kaebus rahuldatakse ja ehitusluba tunnistatakse kehtetuks, sõltub edasine asjade käik kohtute põhjendustest. Täiesti võimalik on olukord, kus ehitised osutuvad ebaseaduslikuks, ning teoreetiliselt on võimalus, et need tuleb lammutada,” selgitas keskkonnaõiguse keskuse jurist Kärt Vaarmari. Keskuse juristid esindavad kohtuvaidluses noori aktiviste, kes on koondunud MTÜ Loodusvõlu alla. Terviklugu saab lugeda 23.11.2021 Eesti Päevalehe Roheportaalist või 24.11.2021 EPLi paberversioonist.

Projekti praktikant Prantsusmaalt: ma pole kunagi olnud nii sügavuti keskkonnaõiguses, 08.10.2021


Projektil oli sel suvel praktikant Prantsusmaalt - Delphine Saint-Martin, kes õpib Tartu Ülikoolis magistrantuuris rahvusvahelist õigust ja inimõigusi. Enda praktika lõpetuseks kirjutas Delphine kokkuvõtte, kus muuhulgas nendib, et "Keskkonnaõigus on alati olnud huvitav õigusharu minu jaoks – kuidas inimesed reguleerivad või mitte oma mõju keskkonnale ja Maale, millest me sõltume. Edasi loe eestikeelset lühikokkuvõtet või ingliskeelset pikemat lugu siit.

Oandu kaevanduse loataotluse KMH järeldused mõju kohta kliimamuutusele on nii üldised, et ei võimalda otsustada kaevanduse lubatavuse üle, 24.05.2021

Kaevandamine. Foto: Pixabay


Aprillis saatsid Eesti Keskkonnaühenduste Koda ja Eesti Märgalade Ühing (EMÜ) oma tähelepanekud Oandu kaevanduse keskkonaloa taotluse keskkonnamõju hindamisele (KMH). Muude aspektide hulgas analüüsiti Keskkonnaõiguse Keskuse (KÕK) eestvedamisel KMH järeldusi kaevandustegevuse mõjust kliimamuutusele ning leiti, et praeguse KMH põhjal on otsustajal raske kliimamõjule kaalu anda. Keskkonnaametile tehti ettepanek peatada kaevandamisloa menetlemine kuni valdkondlike arengudokumentide uuendatud versioonide kinnitamiseni. Pikemalt koos EKO ja EMÜ kirjaga Keskkonnaametile loe siit.
Projekti "Kliimaargumentide arvestamine keskkonnamõju hindamisel" toetab Avatud Eesti Fond koos Vabaühenduste Liiduga Aktiivsete Kodanike Fondist.