Pakume õigusabi elukeskkonna
ja looduse kaitsel

Keskkonnamõju hindamine

Mis on üldse keskkonnamõju hindamine? Miks seda tarvis on ning kes seda mõju hindab? Miks peaks keskkonnamõju hindamisel ka kliimamuutuse mõjuga arvestama?

Vasakul menüüs oleme põgusad vastused neile küsimustele kirja pannud.

Lisaks võib neile küsimustele vastuseid otsida ja leida ka siit:

KÕKi seisukohad õigusloomes:
Keskkonnamõjude hindamise teemalised kajastused KÕKi uudiskirjas leiad siit.


Projekti "Kliimaargumentide arvestamine keskkonnamõju hindamisel" toetab Avatud Eesti Fond koos Vabaühenduste Liiduga Aktiivsete Kodanike Fondist.