Pakume õigusalast nõu keskkonnaküsimustes

KSH

Õigusaktid

Rahvusvahelised

Euroopa Liit

Eesti

Kohtulahendid

Euroopa Kohus

Eesti

Analüüsid ja juhised

Artiklid ja teadustööd

  • Virge Eiche. Keskkonnamõjude strateegilise hindamisega seotud probleeme detailplaneeringu menetluses (magistritöö) // Tartu Ülikool, õigusteaduskond; juhendaja: Daimar Liiv. Tallinn (2009)
  • Pihel Sarv. Keskkonnamõju strateegilise hindamise tõhususest // Juridica (2008) nr 10
  • Pihel Sarv. Keskkonnamõju strateegilise hindamise tõhususe kriteeriumid ( magistritöö) // Tartu Ülikool, õigusteaduskond; juhendaja: Hannes Veinla. - Tartu (2008)
  • Kaur Lass. Planeeringu elluviimise mõju tundmine aitab teha strateegilisi valikuid // Keskkonnatehnika (2006) nr 8
  • Veronika Verš. Eelhindamine strateegiliste planeerimisdokumentide koostamisel // Keskkonnatehnika (2005) nr 4

Uudised

Lingid


Uuendatud 31.07.2017