Pakume õigusalast nõu keskkonnaküsimustes

Inimesed

KÕKi meeskond

Siim Vahtrus

Siim Vahtrusel on aastatepikkune kogemus nii keskkonnaalastes juhtumites õigusabi andmisel, õigusloomes kui koolituste korraldamisel. Siim tunneb hästi haldusmenetluse nüansse - oma cum laude magistrikraadi Tartu Ülikoolist pälvis ta just haldusmenetluse teemal kirjutatud magistritöö eest. Samuti tunneb ta põhjalikult planeeringute ja keskkonnalubade menetluse nõudeid.

Väitlusseltsi pikaajalise liikmena on Siim oskuslik argumenteerija. Tänagi on ta Väitlusseltsi juures tegev väitluskohtunikuna ning löönud vabatahtlikuna kaasa avalikes debattides.

Kontakt:

 Tel: 742 4524
               Mob: 5568 3880
               E-post: siim@k6k.ee

Pille Priks

Pille Priks korraldab KÕKi kontori tööd, dokumendihaldust ning suhtlust klientide ja koostööpartneritega. Tema rõõmus pühendumus on KÕKi juristidele asendamatuks toeks.

Pille on omandanud Tartu Ülikooli inglise filoloogia eriala ja kaitsnud magistritöö TÜ Euroopa Kolledžis 2004. aastal. Alates 2015. a sügisest õpib Pille lisaks Tartu Ülikoolis õigusteadust. Varem on ta töötanud eraettevõtetes andmeanalüüsi, müügi ja turunduse valdkonnas.

 Kontakt:

Tel: 742 4524
E-post: pille@k6k.ee

Kadi-Kaisa Kaljuveer

Kadi-Kaisa kirjutab KÕKis uudiskirja, lööb kaasa erinevates maapõue-alastes tegemistes ning panustab ka tasulise õigusabi andmisel. Õigusteaduste bakalaureusekraadi omandas Kadi-Kaisa Tartu Ülikoolis, kus jätkab hetkel magistriõpinguid. Keskkonnaõiguse valdkonnas plaanib ta kirjutada ka oma magistritöö.

Kadi-Kaisa on olnud aktiivne ka ülikooli väliselt, olles mh Korporatsioon Lembela esinaine 2014-2015 ning õigusüliõpilaste organisatsiooni ELSA liige juba 2011. aastast.

Kontakt:

Tel: 742 4524
               E-post: kadikaisa@k6k.ee

Katre Liiv


Katre juhib KÕKis kommunikatsiooni, aidates sellega kaasa KÕKi kui tõsiseltvõetava partneri ja keskkonnaõiguse eksperdi arengule. Ta vastutab selle eest, et õige info oleks õigel ajal õiges kohas.

Katrel on bakalaureusekraad halduskorralduses ning magistrikraad kommunikatsioonijuhtimises. 


Lisaks tegutseb Katre vabatahtlikuna mittetulundusühenduses Ökomeedia ning  Let’s Do It World! turundus- ja kommunikatsioonimeeskonnas. Katre on MTÜ Keskkonnateave üks loojaid ja Eesti Suhtekorraldajate Liidu (EPRA) liige.

Kontakt:
Tel: 742 4524
E-post: katre@k6k.ee

Kadri Kalmus

Kadri korraldab juba aastaid kindla käega KÕKi raamatupidamist nii projektides kui ka väljaspool neid. Kadri on samal ajal ka Eestimaa Looduse Fondi raamatupidajaks.
E-post: kadrik@elfond.ee

KÕKi juhatus

KÕKi nõukogu

  • Silvia Lotman, Eestimaa Looduse Fondi juhatuse liige
  • Kaarel Relve, Tartu Ülikooli keskkonnaõiguse lektor
  • Airi Andresson, riigikontrolli tulemusauditi osakonna auditijuht
  • Kadri Tillemann, OÜ Vesterra juhatuse liige ja konsultant