Pakume õigusalast nõu keskkonnaküsimustes

Juhised kodanikele

Igaühel meist on õigus saada keskkonnainfot, osaleda keskkonnaasjade otsustamises ning vaidlustada keskkonnaotsuseid, mis rikuvad meie õigusi (sh õigust tervise ja heaolu vajadustele vastavale keskkonnale).

Praktilist lühiinfot selle kohta, kuidas oma õigusi kasutada ja kaitsta, leiad rubriikidest:

Planeeringute ja keskkonnalubade menetluses osalemise kohta leiad põhjalikumaid näpunäiteid osalusjuhisest: http://www.k6k.ee/oskaosaleda

Igaühe keskkonnaalastest õigustest saad infot ka keskkonnaseadustiku üldosa seaduse kommentaaridest (4. peatükist):
 http://www.k6k.ee/keskkonnaseadustik

Kui sa ei leia oma küsimustele vastust juhistest, siis pöördumõne meie juristi poole või võta meiega ühendust k6k@k6k.ee või 742 4524.