Pakume õigusabi elukeskkonna
ja looduse kaitsel

Vesi

Juhtumid

  • Keskkonnaõiguse Keskus nõustas hüdroelektrijaama paisu asjus (2019)
Oktoobris 2019 nõustas KÕK Jägala Kalateed MTÜd Jägala jõe alamjooksul asuva Linnamäe hüdroelektrijaama paisu muinsuskaitse alt väljaarvamise taotluse formuleerimisel. Hüdroenergia tootmine ja selleks vajalik paisutus takistab kalade rännet ning ei võimalda saavutada Jägala jõe head seisundit ja hoiuala kaitse-eesmärke. Klienti nõustas KÕKist jurist Kaarel Relve.

Analüüsid

Juhendmaterjalid

Eelnõud

  • Õiguslik analüüs. Keskkonnariskiga tegevuste registreerimise menetlus. (Keskkonnaameti tellimusel) (2015)

Seisukohad õigusloomes


Keskkonnaõiguse uudiskirja artiklid 


Uuendatud 26.11.2019