Pakume õigusabi elukeskkonna
ja looduse kaitsel

Keskkonnamõju hindamine

Analüüsid

Juhendmaterjalid

Koolitused ja loengud

  • Keskkonnamõju hindamise eripärad Natura-aladel (2017)
  • Keskkonnamõju hindamine. (Järva Maavalitsuse tellimusel 2016)
  • Loeng Tallinna LV ametnike keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) teemalisel koolitusel (Tallinna LV tellimusel) (2009)

Seisukohad õigusloomes


Keskkonnaõiguse uudiskirja artiklid


Uuendatud 15.11.2019