Pakume õigusabi elukeskkonna
ja looduse kaitsel

TOETA


2021. aasta annetustalgutel, st novembrikuus, kogus KÕK uudiskirja väljaandmise jätkamiseks 270 eurot.
16.02.2022: Anneta osa tulumaksutagastusest Keskkonnaõiguse Keskusele #parematekeskkonnaotsusteheaks

MILLEKS KÕK ANNETUSI KOGUB?

Keskkonnaõiguse Keskus kogub annetusi, et Eesti ainsa keskkonnaõiguse uudiskirja ilmumine saaks jätkuda. Tänu senistele annetajatele alates 2020 annetamistalgutest said üle pooletuhande uudiskirja lugeja lugeda keskkonnaõiguse arengutest Eestis ja väljaspool igakuiselt kuni 2021. aasta maikuu lõpuni. 2021. aasta suvekuudel jäi uudiskiri pausile ning sügisest 2021 saab keskkonnaõiguse uudiskirja lugeda üle ühe kuu. Iga väike annetus on väga suureks toeks! Aitäh!

Uudiskirja ajalugu on pea sama pikk kui KÕKi ajalugu ja nii on praegu jooksmas juba uudiskirja 13. aastakäik. Uudiskiri kajastab lihtsas keeles uusi seadusi, eelnõusid, kohtupraktikat ning keskkonnaõiguse arenguid Eestis ja mujal maailmas. Uudiskirja loevad ametnikud, kogukonnad, keskkonnaühendused, ettevõtted, juristid, tudengid, teadlased ja paljud teised huvilised - kokku on uudiskirjal 617 tellijat, lisaks nö vabalugejad. Uudiskirja sisu aitab huvilistel paremini mõista vastuvõetud seadusi või plaanitavate eelnõude sisu. Sageli on uudistele lisatud ka juristi ekspertarvamus, mis aitab keerulist teemat lahti mõtestada.

Annetuse saad teha meie arveldusarvele EE172200221038694597 ning ülekandele kirjuta selgituseks kindlasti "annetus". Nii on kindel, et saad sellelt summalt tulumaksu tagasi.

MIKS KÕK KOGUB ANNETUSI JUST UUDISKIRJALE?

KÕKi keskkonnaõiguse uudiskiri on ainus omataoline Eestis ning sellele on aastate jooksul tekkinud lojaalne lugejaskond. Tagasiside küsitlustes on lugejad kinnitanud selle vajalikkust. Uudiskirja väljaandmise katkemisel või lõpetamisel tekiks tühimik, mis jätaks  uudiskirja üle pooletuhande tellija ning lisaks teised lugejad keskkonnaõigust vahendava ja tõlgendava usaldusväärse infoallikata. Ilma sellise toeta muutuksid võimalused Eestis keskkonnaotsustes asjatundlikult kaasa rääkida senisest palju ahtamaks. Kokkuvõttes kannataks loodus ja meie elukeskkond.

Uudiskirja väljaandmist toetas selle esimesest numbrist alates kuni 2020. aastani Keskkonnainvesteeringute Keskus. 2020. aastal sai KÕK ootamatult eitava rahastamisotsuse. See on sundinud meid leidma alternatiivseid rahastusvõimalusi. Üks neist on annetused.

KUI PALJU RAHA ON UUDISKIRJA VÄLJAANDMISE JÄTKAMISEKS TARVIS?

Meie eesmärk on koguda nii palju annetusi, et erinevate teiste rahastusallikatega kombineerides saaksid uudiskirja tellijad jätkuvalt lugeda keskkonnaõiguse arengutest Eestis ja väljapool kompaktselt ja regulaarselt meie uudiskirjast. 

2021 annetamistalgutel soovime ühtekokku koguda 750 eurot. See moodustab ligikaudu 15% uudiskirja väljaandmise kuludest 2022. aastal. Uudiskiri ilmuks 6 korda aastas üle kuu.

KOLM TASSI KOHVI VÕI PAREMAD OTSUSED EHK MIKS TOETADA KESKKONNAÕIGUSE UUDISKIRJA?

Kui Sa annetad meile näiteks 10€, siis saad endale õlale patsutada, sest oled suutnud loobuda kolmest tassist kohvist, ent oled aidanud suure südamega kaasa sellele, et keskkonnaotsused saaksid kvaliteetsemad. Või jätad 6 liitrit kütust ostmata ja käid jala või liigud rattaga selle asemel - teed head endale, meile ja laiemalt ühiskonnale. Iga väike annetus on meile suureks abiks ja annab palju lootust. Seniseid uudiskirju saab lugeda ja endale e-postkasti tellida siit. Keskkonnaõiguse Keskus järgib annetuste kogumise hea tava. Seega, meile annetades võid olla kindel, et kasutame Sinu lahket toetust just nendes tegevustes, kus lubatud. Oleme ausad, läbispaistvad, avatud ja kättesaadavad.
KUIDAS ANNETADA?
Keskkonnaõiguse Keskus on tulumaksusoodustusega ühingute nimekirjas, mis tähendab, et meile tehtud annetused saab füüsiline isik oma maksustatavast tulust täielikult maha arvata. Juriidilised isikud saavad annetusi ja kingitusi maksuvabalt teha teatud piires.

Annetuse saad teha meie arveldusarvele EE172200221038694597 ning ülekandele kirjuta selgituseks kindlasti "annetus". Nii on kindel, et saad sellelt summalt tulumaksu tagasi.