Pakume õigusabi elukeskkonna
ja looduse kaitsel

ANNETAJATE LOOD


#parematekeskkonnaotsusteheaks

Oleme kõigile oma toetajatele väga tänulikud ja hea meelega jagame teie lugusid. Allpool räägivad mõned meie head annetajad, mis ajendas neid KÕKile annetama. Iga väike toetus on suur abi. Aitäh annetamast ja teisi inspireerimast! 


Jüri Kaljundi. Foto: Accelerate 2016

Jüri Kaljundi, ettevõtja: KÕK teeb väga tänuväärset tööd, et regulaarselt ja süstemaatiliselt oleks kaetud kogu keskkonna- ja loodusvaldkonna seadusloome ning regulatsioonide vallas. Ise kahjuks meedias kõike jälgida ei jõua. Seetõttu on hea, kui kord kuus tuleb ülevaade kõigest, mida eelkõige meie Eesti oma seadusandjad, valitsus ning kontrollorganid teinud on. Sama tähtis on tähelepanu all hoida ühiskondliku järelvalve ehk keskkonnaorganisatsioonide tagasiside toimuvale. Samuti olen KÕKi kaudu teada saanud paljudest koolitustest ja veebiülekannetest.

Minu jaoks on tähtis KÕKi uudiskirja arhiiv. Kui on vaja meenutada, mida tegi näiteks valitsus või keskkonnaministeerium mingi küsimuse osas, siis on hea vaadata vanu uudiskirju ning sealt kiirelt leida toimunud arengud.

Anneli Palo. Foto: erakogu
Anneli Palo, maastikuökoloog: KÕK-i uudiskirjale annetasin, mõeldes töödele-teemadele, millega KÕK tegeleb. Tänapäevases keskkonnaalases infotulvas ei jõua kõigel silma peal hoida, eriti neil lepetel ja õigusaktidel, mis oma tegevusala vaid riivamisi puudutavad.

Olen loodushoiu jaoks vajalike uurimuste ja inventuuridega tegelenud juba 30 aastat ja vaatan suure murega praegu toimuvat. Seadused on mitmeti tõlgendatavad, alamaktide suur hulk põhjustab paratamatult nii vastuolusid kui lihtsalt segadust ja infokadu, esineb kallutatud riiklikku statistikat. Aina enam lubab riik ettevõtetel võtta kasutusele loodusressursse, seejuures kaovad kodumetsad, maardlate naabruses või maanteede alla võetaval maal on kellegi vaiksed hubased kodud.... On väga oluline, et leiduks organisatsioone ja inimesi, kes selles keerulises valdkonnas esindaksid looduskaitse ja säästliku käitumise norme kõige laiemas mõistes.

Kõige enam olen ise saanud kasutada materjale, mis käsitlevad metsa kaitset ning Natura 2000 protsessi, kuid huviga olen lugenud ka uudiseid ruumilise planeerimise, jahinduse, veekaitse ja maavarade kohta. Erinevalt päevalehtede arvamusrubriikidest saab KÕK-i uudiskirjas olevat infot pidada usaldusväärseks. Jõudu edasiseks!

Priit Kukk. Foto: Katre Liiv
Priit Kukk, Keskkonnaameti maahoolduse spetsialist: Toetan KÕK-i uudiskirja, sest leian sealt huvipakkuvat ja usaldusväärset keskkonnateemalist lugemist. Õigusalased tekstid pole valdkonnakaugemale lugejale lihtne materjal, rääkimata peletavalt pikkade nimetustega keskkonnaalastest kokkulepetest jms. KÕK-i uudiskirjast leiab kokkuvõtlikul ja hästi loetaval kujul infot, lisaks probleemide konteksti avavaid kommentaare. Huviga loen kokkuvõtteid ja KÕK-i poolt tehtud märkusi kohtute otsuste kohta, mis käsitlevad inimtegevust Natura aladel.


Imbi Jürgen. Foto: Karen Härms
Imbi Jürgen, vandeadvokaat: Otsustasin KÕKi uudiskirja väljaandmise jätkamist toetada seepärast, et uudiskirja näol on minu meelest tegu väga vajaliku infoallikaga. Minu jaoks on see koht, kust ammutan regulaarselt infot selle kohta, mis Eestis ja Euroopas keskkonnaõigusega puutuvalt toimub. Kõikidel arengutel ei jõua ma ise pidevalt silma peal hoida, aga KÕKi uudiskirjas on kõik olulised teemad kaetud - poliitika arengud laiemalt, Eesti ja Euroopa õigusaktid, kohtupraktika. Kui olen KÕKi uudiskirja läbi töötanud, siis tunnen, et olen saanud end oluliste asjadega kursis hoida. Minu meelest on see uudiskiri asjatundlik, täpne, tasakaalukas ja piisavalt laia skoobiga. Selle väljaandjad on oma ala asjatundjad.  

Kogu KÕKi koduleht ja uudiskirjad sealhulgas on tihti abiks, kui vaja usaldusväärset infot mistahes keskkonnaõiguse küsimustes. Olen väga tänulik selle tegijatele ja loodan, et KÕK jätkab oma tööd, areneb ja laieneb! Sest keskkonnaõiguse olulisus kasvab pidevalt, koos ühiskonna keskkonnateadlikkuse kasvuga ja väga on vaja sellekohaseid objektiivseid infoallikaid.

Iga annetaja on oodatud oma lugu jagama aadressil katre@k6k.ee.#parematekeskkonnaotsusteheaks


Annetuse saab teha meie arveldusarvele EE172200221038694597 ning ülekandele kirjuta selgituseks kindlasti "annetus". Nii on kindel, et saad sellelt summalt tulumaksu tagasi.