Pakume õigusabi elukeskkonna
ja looduse kaitsel

Päevakava


Päevakava
Konverentsi saab järelvaadata
: roheportaal.delfi.ee/artikkel/120249090/otsepilt-homme-eesti-peab-muutuva-kliimaga-kohanema-aga-kuidas


12.30 - 13.00 Kogunemine ja kohv

13.00 - 13.10 Päeva sissejuhatus. Helen Sooväli-Sepping

13.10 - 13.40 Mida ütleb teadus kliimamuutusega kohanemise kohta? Arutlevad Tartu Ülikooli geograaf ja klimatoloog Mait Sepp ning Fridays for Future Eesti eestvedaja Kertu Birgit Anton

13.40 - 14.00 Kuidas linnades multikriisidega strateegiliselt kohaneda? Ühiskonnateadlane Peeter Vihma, TalTechi teadur ning Helsingi Ülikooli keskkonnapoliitika uurimisgrupi liige

Kliimamuutus toob endaga lähitulevikus kaasa ebameeldivaid tagajärgi. Krooniliste, kattuvate kriiside tingimustes ei piisa reageerivast otsuste tegemise viisist, vajame strateegilist kriisireguleerimist. Vihma tutvustab Helsingis, Kotkas ja Tamperes läbi viidud eksperimentide põhjal loodud „strateegilise kriisistaabi“ mudelit, mis võimaldab linnadel multikriisidega paremini hakkama saada.

14.00 - 14.20 Kuidas Eesti muutuva kliimaga kohaneb? Kliimaministeeriumi kliimaosakonna juhataja Laura Remmelgas

14.20 - 14.50 Värskenduspaus

14.50 - 15.10 Kliimakohanemine KOVides. Linnaplaneerija Tõnis Arjus

Arjus arutleb selle üle, et kui kliimamuutustega kaasnevad mõjud on ilmsed ning kohanemiseks vajalikud lahendused üldjoontes teada, siis miks linnaplaneerimise ja taristu rajamise praktikad neid kiiresti omaks ei võta. Süsteemsete lukustuste kiuste saab välja tuua ka positiivseid muutusi ning häid praktikaid üle Eesti.

15.10 - 15.30 Kohanemise õiguslikust regulatsioonist ja kliimaõigustest. Keskkonnaõiguse Keskuse õigusekspert Kärt Vaarmari

Vaarmari annab oma ettekandes ülevaate, kuidas on kliimamuutusega kohanemine Eestis praegu õiguslikult reguleeritud ning missuguste kliimaalaste õigustega tuleb otsustajatel arvestada. Samuti teeb ta selle aasta esimeses pooles läbiviidud intervjuudele ning riigi arengudokumentidele ja õigusaktidele ning KÕKi tellitud avaliku arvamuse uuringule tuginedes sissevaate riigi ja kohalike omavalitsuste tegevustesse seoses kliimamuutusega kohanemisega.

15.30 - 17.00 Eesti sammud tuleviku kliimaga kohanemiseks. Laura Remmelgas, Tõnis Arjus, Mait Sepp, Peeter Vihma, Kärt Vaarmari, Kertu Birgit Anton, Aveliina Helm

Paneelarutelu keskendub praktilistele kliimamuutusega kohanemise küsimustele. Selgitame välja, kas ja kuidas Eesti planeerib kohanemise meetmeid, millist rolli mängivad edukas kohanemises lisaks riigile kohalik omavalitsus, ettevõtjad, kodanikud jt

17.00 - 17.30 Küsimused-vastused, kokkuvõtted ja tänusõnad.


Teemaviited: #kliimakohanemine #kliimamuutus #kohanemiskonverents

 

Konverentsi korraldas Keskkonnaõiguse Keskus ja toetas Euroopa Liit projekti "Kliimamuutusega kohanemine ja kliimaõigused" („Discussions and Actions on Climate and Environment“, DACE) raames.