Pakume õigusabi elukeskkonna
ja looduse kaitsel

Esinejad


Esinejad

Kertu Birgit Anton tegutseb noorte keskkonnakaitseliikumises Fridays for Future, kus ta on korraldanud kliimastreike ja eest vedanud Eesti Energia õlitehase kohtuasja. Ta õpib Tartu Ülikoolis õigusteadust ja töötab alates selle aasta kevadest Keskkonnaõiguse Keskuses.
Mait Sepp on geograaf ja klimatoloog ning toimetab igapäevaselt Tartu Ülikooli geograafiaosakonnas loodusgeograafia teadurina. Ta on uurinud muutusi Eesti, Läänemere piirkonna ja Arktika kliimas ja nende seoseid atmosfääri üldise tsirkulatsiooniga. Eriliseks huviks on Sepale meie igapäevast ilma kujundavate tsüklonite elukäik. Klimatoloogina on Mait osa võtnud 2017. aastal Vabariigi Valitsuse kinnitatud Eesti riikliku kliimamuutustega kohanemise arengukava ettevalmistamisest. Tartu Ülikoolis õpetab ta tudengitele hüdroloogiat ja klimatoloogiat ning jagab järjepidevalt oma teadmisi ka avalikel loengutel Eesti tulevikukliimast ja selle mõjudest.

Peeter Vihma
 on ühiskonnateadlane, kes uurib ja leiutab uusi viise keskkonnapoliitika muutuseks. Töötades Helsingi Ülikooli Keskkonnapoliitika Uurimisgrupis ja TalTechi Ragnar Nurkse Innovatsiooni ja Valitsemise Instituudis on ta tegelenud poliitika arendamisega eksperimentaalprojektide, digitaliseerimise, vahendava juhtimise ja tuleviku mudeldamise läbi. Äsja osales ta ekspermentaalses projektis Helsingis, Kotkas ja Tamperes, kus katsetati uusi otsustusmehhanisme strateegilise säilenõtkuse saavutamiseks multikriisides.


Laura Remmelgas on Kliimaministeeriumi kliimaosakonna juhataja.
Tõnis Arjus oli Tartu linnaarhitekt aastast 2012 kuni 2023. Tõnis analüüsib aktiivselt linnade kestliku arenguga seotud teemasid ja küsib, kas kestlik linn on tänastes trendides ka päriselt võimalik. Tuleviku muutustest rääkides unustame tihti ära linnade põhiolemuse, milleks on inimeste kokku toomine parima koostöö nimel. Samal ajal on oluline mõista, et üha vähem kättesaadavate ressursside ning dramaatiliste kliimamuutuste vaates käivad kompaktse ja kodanikusõbraliku linna kontseptsioon käsikäes vastupidava ühiskonna rajamisega. Tõnis on lõpetanud magistriõppe Eesti Kunstiakadeemias arhitektuuri ja linnaplaneerimise erialal ning õpib täna Tartu Ülikoolis  õppekaval muutuste juhtimine ühiskonnas.

Kärt Vaarmari on lõpetanud Tartu Ülikooli õigusteaduskonna ja tegelenud keskkonnaõiguse teemadega alates 2002. Ta on üks Keskkonnaõiguse Keskuse asutajatest ning olnud ka KÕKi eestvedaja. Kärt on olnud tegev paljudes keskkonnaalastes kohtuasjades, viinud läbi arvukalt koolitusi ning koostanud keskkonnaalaseid eelnõusid ja keskkonnaõiguslikke analüüse.
Aveliina Helm
on bioloog ja looduskaitseteadlane, Tartu Ülikooli taastamisökoloogia professor ning kliimaministri teadusnõunik. Samuti on ta ökoloogilise taastamise ühingu Euroopa sektsiooni juhatuse liige, ÜRO egiidi all tegutseva valitsustevahelise elurikkuse ja loodushüvede koostöökogu (IPBES) ekspert ning mitmete tunnustatud rahvusvaheliste teadusühingute liige. Helm on olnud ka Eestimaa Looduse Fondi nõukogu esimees.Konverentsi modereerib Tallinna Tehnikaülikooli kestliku arengu ja rohepöörde nõunik Helen Sooväli-Sepping.
Teemaviited: #kliimakohanemine #kliimamuutus #kohanemiskonverents

 

Konverentsi korraldas Keskkonnaõiguse Keskus ja toetas Euroopa Liit projekti "Kliimamuutusega kohanemine ja kliimaõigused" („Discussions and Actions on Climate and Environment“, DACE) raames.