Pakume õigusabi elukeskkonna
ja looduse kaitsel

Huvikaitse

Looduskaitse


2022
EKO: loodusväärtuste hävitamine kaitsealadel tuleb kohe lõpetada

2021

EKO pöördumine RK keskkonnakomisjonile ja fraktsioonidele: eelnõuga plaanitav piirab ligipääsu veekogudele ja ohustab elurikkust (02.12.2021) Loe ka samasisulist uudist KÕKi kodulehelt.

2016
Koos Euroopa keskkonnajuristide võrgustikuga Justice and Environment ning oma Eesti partneritega oleme osalenud loodusdirektiivide toimivuskontrolli protsessis (nn REFIT). Meie seisukoht on, et direktiivide muutmise asemel tuleks neid tõhusalt ellu rakendada.

2016. a novembris saatsime koos Eesti Keskkonnaühenduste Kojaga (EKO) selleteemalise kirja ka Eesti Euroopa Komisjoni volinikule A. Ansipile ja Eesti Euroopa Parlamendi saadikutele.

Uuendatud 03.07.2022