Pakume õigusabi elukeskkonna
ja looduse kaitsel

Huvikaitse


Koos Euroopa keskkonnajuristide võrgustikuga Justice and Environment ning oma Eesti partneritega oleme osalenud loodusdirektiivide toimivuskontrolli protsessis (nn REFIT). Meie seisukoht on, et direktiivide muutmise asemel tuleks neid tõhusalt ellu rakendada. 2016. a novembris saatsime koos Eesti Keskkonnaühenduste Kojaga selleteemalise kirja ka Eesti Euroopa Komisjoni volinikule A. Ansipile ja Eesti Euroopa Parlamendi saadikutele.
Uuendatud 23.11.2018