Pakume õigusabi elukeskkonna
ja looduse kaitsel

Juhised kaevandusloa osas kaasarääkimiseks

Maapõue kasutus

Maavarade kaevandamine toob endaga kaasa mitmeid ebameeldivaid mõjusid, nt müra, tolmu, vahel ka mõju põhja- ja pinnaveele. Eestis kehtivate reeglite järgi saab kaevandamise mõjudele tähelepanu juhtida ning neile leevendusi otsida kaevandamisloa taotlemise protsessi ajal

2021

Osalemisvõimalused ehitusmaavarade kaevandamist puudutavates otsustes. Juhis kohalikele inimestele ja keskkonnaorganisatsioonidele

2019. aastal koostatud juhis aitab aru saada, kuidas igaühel on selles protsessis võimalik kaasa rääkida.

Juhis koosneb neljast osast:

Pärast seda, kui oled saanud kaevandamise plaanist teada:

Seejärel saad juba hinnata:

  • kas kaevandada soovija ja ametiasutused on kõigile olulistele küsimustele mõelnud ning
  • vajadusel juhtida tähelepanu võimalikele mõjudele ja/või nende leevendamise vajadusele.


Juhise koostamist rahastas projekti „Ühiskonna kaasatus looduslike maavarade kaevandamise otsustesse“ raames EMP toetuste Vabaühenduste Fond Avatud Eesti Fondi vahendusel.

Uuendatud 03.07.2022