Pakume õigusalast nõu keskkonnaküsimustes

Nasva jõe kalad

Juhtumi kirjeldus

Saaremaal Nasva jõe Sampsoni harus on viimastel aastatel saanud probleemiks jõe igatalvine kinnikülmumine, mille tagajärjel hukkub kümnete tonnide kaupa jões elavaid kalu, nagu ahvenad, särjed ja kiisad. Kalade hukkumine mõjutab nende populatsiooni Nasva jõel ja selle kaudu ka vahetus läheduses asuvat Nasva kaluriküla. Külaelanikud on pöördunud Keskkonnaõiguse Keskuse poole sooviga tagada, et kõnealusel alal, mille omanikuks on riik, kuid valdajaks eraisik, asutaks kinnikülmumist vältima.

Õigusabi

KÕK analüüsis antud asjas, kas õiguslikult on tegemist keskkonnakahjuga, ning kas kedagi oleks võimalik selle tekitamise eest vastutusele võtta. KÕKi hinnangul ei ole tegemist keskkonnavastutuse valdkonda jääva juhtumiga, vaid pigem kalavarude säilitamisega, mis jääb aga KÕKi tegevusvaldkondadest väljapoole. Seetõttu ei andnud KÕK ka lõplikku hinnangut, kas kedagi saab antud asjas vastutusele võtta või millekski kohustada.