Pakume õigusalast nõu keskkonnaküsimustes

Aruvalla-Kose

Juhtumi kirjeldus

Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa maanteed plaanitakse ehitada välja neljarealiseks kiirteeks ning teed projekteeritakse lõikude kaupa.  Aruvalla-Kose teelõigule on koostatud eelprojekt ning ka KMH aruanne, mille käigus arvutati ka autoliiklusega kaasnevat mürataset ja pakuti välja meetmed müra vähendamiseks.

Õigusabi

Õigusabi taotleja soovis KÕKilt õiguslikku hinnangut küsimuses, kas müratasemeid on kohaldatud müratõkete kavandamisel õiguspäraselt. KÕK koostas pöördujale

Materjalid

KÕKi 19.10.09 õiguslik hinnang müratasemete kohaldamise õiguspärasuse kohta Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa maantee Aruvalla-Kose teelõigu müratõkete kavandamisel