Pakume õigusabi elukeskkonna
ja looduse kaitsel

Süda tn kütteving

Juhtumi kirjeldus

Tallinna kesklinnas Süda tänav 16 a on renoveeritud puumajale seniste üksikute ahjude asemel paigaldatud puiduküttekatel. Katla kohati ööpäevaringse põlemisega kaasnev vingune suits häirib puumaja vastas asuva Liivalaia 7 kivimaja elanikke. Suits rikub akende avamisel ruumide siseõhku ning imbub elanike sõnul eluruumidesse ka suletud akendest. Elumaja korstnapoolses küljes on elanikel pealmiselt magamis-ja lastetoad, ühes trepikojas tegutseb ka lasteaed. Tossav korsten asub elumaja akendest ca 15-20 m kaugusel.

Maja korteriühistu esinaine pöördus Keskkonnaõiguse Keskuse poole, soovides abi saastamise lõpetamiseks Süda tn 16 a kinnistul asuva elamu poolt. Abitaotleja huviks ja sooviks oli ka välisõhu kaitse seaduse rakendamine või vajadusel täiendamine ning analoogsete probleemide tekkimise ärahoidmine linnakeskkonnas.

Õigusabi

KÕK on analüüsis olukorda ja leidis, et kuni ei ole tellitud mõõtmisi saasteainete sisalduse kohta õhus, ei ole võimalik hinnata, kas asjas on rikkumist toimunud. Üldiselt elamute puiduküttekateldele välisõhu saasteluba vaja ei ole, ent see sõltub katla võimsusest ning saasteainete kogustest.