Pakume õigusabi elukeskkonna
ja looduse kaitsel

Pedase hotell

Juhtumi kirjeldus

Harjumaal Padise vallas Pedase külas mere ääres asub mastaapne hotellikompleks, mis suudab teenindada korraga ka kuni paari tuhandet inimest. Hotelli maadel toimuvate ürituste käigus kasutatakse ka helivõimendiga välilava ja korraldatakse ilutulestikke. Öötundideni kestvad mürarikkad suveajal toimuvad väliüritused häirivad lähikonnas elavaid inimesi, kes pöördusid abipalvega Keskkonnaõiguse Keskuse poole.


KÕK analüüsis selle juhtumi puhul, kas hotell peab müra tekitamise eest vastutama ja millised on võimalused müra tekitaja vastutusele võtmiseks. KÕKi hinnangul oleks sellise juhtumi puhul esimeseks vahendiks politsei poole pöördumine, kuna tegemist oli eelkõige avaliku korra rikkumisega - müranormide rikkumist on KÕKi hinnangul selliste juhtumite puhul keeruline tõendada.