Pakume õigusabi elukeskkonna
ja looduse kaitsel

Aulepa tuulepark

Juhtumi kirjeldus

Läänemaal Noarootsi vallas asub 2009. a. tööd alustanud Aulepa tuulepark, mis koosneb kolmeteistkümnest 3 MW tuulegeneraatorist. Tuulepargi lähiümbruses asuvad kolm põlist rannarootsi küla – Nõmmküla, Aulepa ja Vanaküla. Pärast tuulepargi avamist selgus, et generaatorid tekitavad elamualadel ebameeldivalt tugevat müra, millele lisandus krigin ja kolin. Tuulepargi teemaplaneering (millele viidi läbi ka KSH)  kehtestati lahendusena, mis nägi ette kuni 22 tuulegeneraatorit koguvõimsusega kuni 36,9 MW, seejuures otsustati külale lähimad tuulikuid mitte püstitada.  

Välja ehitati tuulepark 13 tuulikust koosneva tuulepargina koguvõimsusega 39 MW ning samas hakati koostama detailplaneeringuid, millega tuuleparki kahe tuuliku võrra laiendada. Samuti anti välja ehitusluba lisatuuliku püstitamiseks teemaplaneeringuala piires. Tuulepargi laiendamise keskkonnamõju detailplaneeringu ja ehitusloa menetlustes hinnatud ei ole.  

Õigusabi

KÕKilt õigusabi taotlenud kohaliku elaniku sooviks oli saada õiguslik hinnang küsimusele, kas tuulegeneraatorite ehitamine olemasoleva teemaplaneeringu sees ja eraldi üksikute detailplaneeringute kaudu on kooskõlas Noarootsi vallavolikogu poolt kehtestatud Aulepa tuulepargi teemaplaneeringuga. Samuti soovis õigusabi taotleja teada, kas on seaduslik Aulepa tuulepargi laiendamine ilma keskkonnamõju hindamiseta. KÕK koostas nimetatud küsimustes kliendile õigusliku hinnangu.

Materjalid

KÕKi 23.03.10 õiguslik hinnang Aulepa tuulepargis täiendavate tuulikute rajamisele ja tuulepargi laiendamisele:

Õiguslik hinnang_K6K 23.03.10.pdf