Pakume õigusabi elukeskkonna
ja looduse kaitsel

Uus planeerimisseadus ja planeeringute keskkonnamõjude hindamise kord

Keskkonnaõiguse Keskus kutsub 2015. a kevadel kohalike omavalitsuste ametnikke ja volikogu liikmeid koolitusele, millel tutvustatakse olulisi muutusi planeeringute koostamise ning nende keskkonnamõjude hindamise reeglites. 1. juulist jõustub uus planeerimisseadus. Samal kuupäeval jõustuvad ka keskkonnamõju hindamise reeglite muutused, mille kohaselt antakse kohalikele omavalitsustele juhtroll planeeringute keskkonnamõju hindamise kontrollimisel. 

Koolitusel selgitame, millised on uued nõuded, mida kohalikud omavalitsused tulevikus järgima peavad ja mida muudatused endaga praktikas kaasa toovad. Lisaks uutele nõuetele selgitame seda, millised varasemad Riigikohtu seisukohad on jätkuvalt asjakohased ning millised on uute reeglite jõustumisel oma senise tähenduse kaotanud. 

TULEVASTE KOOLITUSTE TOIMUMISAJAD JA -KOHAD

PÄEVAKAVA

 10.30-10.50 Sissejuhatus, põhimõttelised muudatused planeerimisõiguses- ja menetluses
 10.50-11.30 Kaasamine ja koostöö planeerimismenetluses
 11.30-12.30 Detailplaneeringute koostamine
 12.30-13.00 Kohvipaus suupistetega
 13.00-13.30 Kohalike omavalitsuste eriplaneeringute koostamine
 13.30-13.45 Üldplaneeringute koostamine
 13.45-14.00 Kohalike omavalitsuste roll maakonnaplaneeringu, riigi eriplaneeringu ja üleriigilise planeeringu  koostamisel
 14.00-14.30 Detail- ja üldplaneeringute muutmine ja ülevaatamine
 14.30-14.45 Kohvipaus
 14.45-15.45 Muudatused planeeringute keskkonnamõju hindamises

Koolituse viib läbi KÕKi jurist Siim Vahtrus. Siim Vahtrus on nõustanud planeeringutega seotud vaidlustes nii kohalikke omavalitsusi, kodanikke kui ka keskkonnaorganisatsioone, olles seeläbi näinud, millised küsimused praktikas arusaamatusi ja vaidlusi tekitavad. Kohalike omavalitsuse ametnikke on ta koolitanud mh planeerimismenetluse, kaalutlusotsuste tegemise ning keskkonnaseadustiku üldosa seaduse teemadel.

REGISTREERUMINE

Osalemiseks palume registreeruda hiljemalt 4 päeva enne koolituse toimumist meiliaadressil k6k@k6k.ee või telefonil 742 4524. NB! Koolitusel osalejate arv on piiratud - kui soovijaid on rohkem, eelistame varem registreerunuid!

Koolituse maksumus osaleja kohta on:
Koolitus sisaldab kahte kohvipausi. Grupi maksimumsuurus on 20 inimest, grupp avatakse 12 osalejaga.

Lisainfo: Siim Vahtrus, siim@k6k.ee, 55 683 880

TAGASISIDET VARASEMATELT KÕKI KOOLITUSTELT:

"Koolitus oli loogiline, rahulik ja sisutihe."

"Sisutihe ja asjalik."

"Head elulised näited. Selge arusaadav jutt. Vahetu ja sõbralik olek. Väga hea!"

"Jäin kõigega väga rahule. Koolitus andis hea ülevaate, mis KOV-de töös muutus."

"Hea kui keegi aitab näidete varal kaasa mõelda, kuidas seaduse mõttest paremini aru saada."