Pakume õigusabi elukeskkonna
ja looduse kaitsel

Õhu kvaliteedi kaitse ja müra piiramine – uued nõuded KOVidele alates 2017

1. jaanuarist 2017 jõustub uus välisõhu kaitset puudutav seadus, mis näeb ette rea uusi kohustusi, aga ka võimalusi omavalitsustele, millest olulisimad on:

Koolitusel osalenu saab:

Koolitus on mõeldud keskkonna- ning ehituse ja planeerimise valdkonna ametnikele ja juristidele, kes puutuvad oma töös kokku välisõhu kvaliteedi ja müraga seotud teemadega kohalikes omavalitsustes.

Koolitaja on Keskkonnaõiguse Keskuse (KÕK) jurist Siim Vahtrus. Siim on nõustanud ja esindanud inimesi müra ja muudes välisõhu teemasid puudutavates vaidlustes kohtus. Siim on olnud KÕKi koostatud 2012-2013 aastatest varasema müraregulatsiooni puuduste analüüsi ning 2017. aastal kehtima hakkava seaduse eelnõus osalt aluseks võetud mürareeglite kaasajastamise kontseptsiooni kaasautor.

KOOLITUSTE TOIMUMISAJAD JA -KOHAD
PÄEVAKAVA
10.00-10.50Sissejuhatus, välisõhu kaitse põhinõuded ja nende seos keskkonnaseadustiku üldosaga
10.50-12.00Müra normtasemed, nende ruumiline kohaldamine, akustiline planeerimine, KOVi koostatavad mürakaardid ja tegevuskavad
 12.00-12.45 Lõunapaus
 12.45-13.30 Praktiline harjutus
 13.30-14.30 Õhukvaliteedi parandamise kava, konkreetsed meetmed õhukvaliteedi parandamiseks, KOVide roll õhusaastelubade andmisel ja muutmisel

REGISTREERUMINE

Koolitusel osalemiseks saada meile oma kontaktandmed hiljemalt 5 päeva enne koolituse toimumist kasutades selleks lihtsat registreerimisvormi. NB! Koolitusel osalejate arv on piiratud - kui soovijaid on rohkem, eelistame varem registreerunuid!

Koolituse maksumus osaleja kohta on:
Koolituse hind sisaldab kohvipausi, lõunatada on osalejatel võimalik omal valikul lähiümbruse söögikohtades.

Grupi maksimumsuurus on 18 inimest, grupp avatakse 12 osalejaga.

Lisainfo: Siim Vahtrus, siim@k6k.ee, 55 683 880