Pakume õigusabi elukeskkonna
ja looduse kaitsel

Keskkonnamõju hindamise eripärad Natura-aladel


Keskkonnaõiguse Keskus (KÕK) kutsub kohalike omavalitsuste ametnikke koolitusele, kus selgitame mõju hindamise ja otsuse tegemise erisusi Natura 2000 aladel. Erisuste teadmine on vajalik selleks, et teha sisuliselt häid otsuseid ja

Natura 2000 alade mõju hindamise erisuste süsteem on tihtipeale keerukas. Hinnata tuleb iga kava või projekti, millel võib olla oluline mõju Natura 2000 alale. Mõjude asjakohane hindamine ja hindamise erinevad etapid nõuavad häid teadmisi vastavatest nõuetest seadusandluses, samuti kohtupraktika tundmist.

Koolitusel osalenu saab:

Teadmiste kinnistamiseks toome koolituse käigus palju näiteid, kasutame mõtlemisülesandeid ja diskussiooni.

Koolitus on mõeldud kohalike omavalitsuste ametnikele, kes puutuvad oma töös kokku Natura-aladega seotud mõjude hindamisega.


Koolituste toimumisajad ja –kohad:

PÄEVAKAVA

9:30-11.00 koolituse I blokk 
11.00-11.15 paus 
11.15-12.45 koolituse II blokk

I blokis räägime üldistest Natura-hindamise nõuetest, eelhindamisest ja programmi koostamisest (+ praktiline harjutus) ja teises juba täpsemalt sellest, kuidas Natura-hindamist läbi viia (+praktiline harjutus).


Koolitajad on KÕKi juristid Siim Vahtrus ja Kadi-Kaisa Kaljuveer. Siim ja Kadi-Kaisa on aastaid tegelenud Natura 2000 aladega seonduva huvikaitsega ning juriidilise nõustamisega. Natura 2000 võrgustiku alade mõjude hindamise praktika kujundamine on ka KÕKi üks fookusteemadest.


Koolitus toimub Euroopa Komisjoni LIFE+ projekti raames ja on osalejatele TASUTA!


REGISTREERUMINE
Koolitusel osalemiseks registreeri end registreerimisvormil.
Tartu koolituse registreerumistähtaeg on 1. detsember, Tallinna koolitusel 11.detsember. 

Lisainfo:

Kadi-Kaisa Kaljuveer
kadikaisa@k6k.ee
tel: 742 4524