Pakume õigusabi elukeskkonna
ja looduse kaitsel

Uus keskkonnaseadustiku üldosa seadus – mida tähendab see ettevõtjale?

Keskkonnaõiguse Keskus korraldab 2014. detsembris koolituse, kus tutvustab ettevõtjatele praktilises võtmes uue keskkonnaseadustiku üldosa seaduse (KeÜS) nõudeid.

Koolitusel selgitame, millised uued nõuded tulenevad KeÜSist ettevõtjatele ning kuidas esmapilgul üldised või ebaselged sätted neid tulevikus mõjutama hakkavad. Koolitus on mõeldud eelkõige neile ettevõtjatele, kelle tegevus on reguleeritud erinevate keskkonnakaitselubadega - välisõhu saasteloa, jäätmeloa, vee erikasutusloa, kaevandamisloa või keskkonnakompleksloaga.

Koolitus toimub 16.12.14 Tallinnas / Tartu Ülikooli Tallinna esindus (Teatri väljak 3, Tallinn, http://www.ut.ee/et/tallinna-esindus)

PÄEVAKAVA

10.30-10.45

KeÜS vastuvõtmise taust, seos eriseadustega

10.45-11.15

Uued mõisted ja keskkonnaalased põhimõtted – nende sisu ja tähendus ettevõtjatele

11.15-11.30

Harjutus mõistete ja põhimõtete rakendamisest praktikas

11.30-11.45

PAUS

11.45-13.00

Käitaja üldkohutused – rakendamine, sisu, seosed eriseadustes sätestatud kohustustega

13.00-13.15

PAUS

13.15-13.45

Keskkonnaalased õigused – õigus puhtale keskkonnale ning osalemisõiguste garantiid

13.45-14.30

Keskkonnaload – uuendused menetluses, loa andmisest keeldumise, loa muutmise, loa kehtivuse peatamise ja loa kehtetuks tunnistamise alused

Koolituse viivad läbi Keskkonnaõiguse Keskuse juristid Kärt Vaarmari ja Siim Vahtrus, kelle kohta saate lähemalt lugeda meie kodulehelt: http://www.k6k.ee/k6k/inimesed 

REGISTREERUMINE

Osalemiseks palume registreeruda hiljemalt 10. detsembriks meiliaadressil k6k@k6k.ee või telefonil 742 4524.

Koolituse maksumus osaleja kohta on:

-             registreerudes enne 2. detsembrit 77 eurot + km 20%

-             registreerudes enne 10. detsembrit 89 eurot + km 20%.

Koolitus sisaldab kahte kohvipausi. Grupi maksimumsuurus on 20 inimest, grupp avatakse 12 osalejaga.

Lisainfo: Siim Vahtrus, siim@k6k.ee, 55 683 880

NB! Koolitusel osalejate arv on piiratud – kui soovijaid on rohkem, eelistame varem registreerunuid!