Pakume õigusabi elukeskkonna
ja looduse kaitsel

Kaasamine planeerimis- ja ehitusvaldkonnas

Keskkonnaõiguse Keskus kutsub ametnikke koolitusele, kus selgitame, kuidas nõuetekohaselt kaasata avalikkust planeerimis- ja ehitusvaldkonna otsustesse. Avalikkuse kaasamise nõuete põhjalik tundmine on ühelt poolt vajalik selleks, et teha sisuliselt häid otsuseid. Teiselt poolt on see vajalik, et vältida tehtud otsuste tühistamist kohtute poolt. Samas on nõuete süsteem omajagu keerukas. Lisaks eelmisel aastal põhjalikult uuendatud nõuetele ehitusseadustikus ja planeerimisseaduses tuleb tunda ka nende kohta käivat kohtupraktikat, keskkonnaseadustiku üldosa reegleid ning nõudeid EL ja rahvusvahelisel tasandil (nn Aarhusi konventsioonis). Veelgi keerulisem on olukord siis, kui läbi tuleb viia keskkonnamõjude hindamine.

Koolituse eesmärgiks on anda osalejatele selge ülevaade erinevatest kaasamise nõuetest ja neid täpsustavast kohtupraktikast. Koolitus on üles ehitatud praktilises võtmes: edasiantavaid teadmisi kinnistame läbi näidete, mõtlemisülesannete ja diskussiooni.

Koolituse fookuses on kohalike omavalitsuste planeeringud, projekteerimistingimused, ehitusload ning keskkonnamõjude hindamine ning see, kuidas avalikkust nendesse otsustesse kaasama peab. 

Lühidalt tutvustame ka keskkonnainfo kättesaadavust puudutavaid nõudeid.

Koolituste toimumisajad ja –kohad:

PÄEVAKAVA

10.00-10.20 - Sissejuhatus, millistest otsustest tuleb juttu, kust tulenevad kaasamise nõuded?
10.20-12.00 - Kaasamise üldnõuded ja kohtupraktika
12.00-12.45 - Lõunapaus
12.45-13.15 - Praktiline harjutus
13.15-13.30 - Kohvipaus
13.30-15.00 - Kaasamine planeerimis- ja ehitusalastesse otsustesse, sh Riigikohtu praktika
15.00-15.30 - Kohalikud omavalitsused ja keskkonnainfo avalikustamise kohustus

Koolitust viib läbi KÕKi jurist Siim Vahtrus. Siim on viimase aasta jooksul koolitanud kohalike omavalitsuse ametnikke nii kaasamise kui uue planeerimisseaduse teemal. Oma igapäevatöös tegeleb Siim ka omavalitsuste nõustamisega konkreetsetes juhtumites, sealhulgas juhtudel, mil küsimuseks on olnud avalikkuse kaasamine.

 

REGISTREERUMINE

Koolitusel osalemiseks saatke hiljemalt 5 päeva enne koolituse toimumist e-kiri aadressile k6k@k6k.ee või helistage telefoninumbritel 742 4524. NB! Koolitusel osalejate arv on piiratud - kui soovijaid on rohkem, eelistame varem registreerunuid!

Koolituse maksumus osaleja kohta on:

Koolituse hind sisaldab kohvipausi, lõunatada on osalejatel võimalik omal valikul lähiümbruse söögikohtades.

Grupi maksimumsuurus on 18 inimest, grupp avatakse 12 osalejaga.

Lisainfo: Siim Vahtrus, siim@k6k.ee, 55 683 880

 

TAGASISIDE EELMISELT SAMATEEMALISELT KOOLITUSELT

"Koolitus keskendus konkreetsele teemale, selle osadele koos näidete ja harjutustega, viidetega kohtulahenditele. Väga hea!"

"Koolituse sisu oli arusaadav ja loogiline."

"Koolitus oli paraja tempoga, ladus ja konkreetne." 

"Sain vastused küsimustele, mis on tööülesannete käigus tekkinud."