Pakume õigusabi elukeskkonna
ja looduse kaitsel

Kaalutlusotsused: teooriast praktikasse

Kohalike omavalitsuste ja maavalitsuste töös tuleb kaalutlusotsuseid teha sisuliselt igapäevaselt. Planeeringute koostamisel ning keskkonnaasjades on ametnikele lahenduste valikul jäetud tavapärasest veelgi laiem otsustusruum. Suur otsustusvabadus tähendab samal ajal, et otsuste tegemisel tuleb kaalutlusnõudeid eriti hoolikalt järgida. Välja selgitada tuleb kõik olulised asjaolud, kaaluda erinevaid huve, järgida õiguse üldpõhimõtteid ning otsuseid hoolega põhjendada - vastasel juhul võivad ees oodata pikad ja kulukad kohtuvaidlused.

Keskkonnaõiguse Keskus kutsub kõiki kohalike omavalitsuste ja maavalitsuste ametnikke, kelle igapäevaste tööülesannete hulka kuulub kaalutlusotsuste ettevalmistamine ja tegemine koolitusele “Kaalutlusotsused: teooriast praktikasse”. Koolituse eesmärgiks on praktilisel ja elulähedasel viisil selgitada, kuidas juriidilisi üldnõudeid igapäevases töös järgida. Koolituse põhifookus on seejuures planeeringu-, ehitus- ja keskkonnavaldkonnal ning praktilistel harjutustel.

Koolitus on kahepäevane. Esimesel päeval käime koos läbi peamised kaalutlusnõuded ning harjutame koos nende rakendamist praktikas. Teisel koolituspäeval keskendume konkreetsete osalejate vajadustele, tehes seda osalejate vahepeal koostatud otsuste või nende eelnõude põhjal. Lisaks suulisele tagasisidele saavad kõik osalejad oma nn “kodutööle” ka kirjalikud kommentaarid.

Koolituste toimumiskohad ja -ajad:

PÄEVAKAVA:

1. koolituspäev

10.00-11.00    Motiveerimise tähtsus, üldnõuded, motivatsiooni elemendid, olulised asjaolud ja huvid, nende väärtustamine

11.00-11.45 Harjutus asjaolude ja huvide kaardistamise teemal

11.45-12.45 LÕUNA

12.45-13.15 Õiguse üldpõhimõtted kaalutlusõiguse piiranguna

13.15-13.45 Otsuse kirjapanek

13.45-14.45 Harjutus huvide väärtustamise ja eelistamise teemal, arutelu

2. koolituspäev

10.00-11.00 Põhjalikumad selgitused kaalutlusnõuete täitmisele nn “kodutööde” põhjal

11.00-13.00 Konkreetsete otsuste läbivaatamine ja tagasiside

Koolituse viib läbi KÕKi jurist Siim Vahtrus. Siim Vahtrus on nõustanud planeeringute kehtestamise, keskkonnamõju hindamise algatamise jt kaalutlusotsustega seotud juhtumites nii kohalikke omavalitsusi, kodanikke kui ka keskkonnaorganisatsioone. Seeläbi on Siim näinud, milliste nõuete täitmine on eriti oluline ning millised võivad olla nõuete täitmata jätmise tagajärjed. Kohalike omavalitsuste ametnikke on ta koolitanud mh planeeringute, kaasamise kui ka kaalutlusotuste tegemise teemal. Esimene koolitus “Kaalutlusotsused: teooriast praktikasse” toimus 2015. a kevadel.


REGISTREERUMINE

Osalemiseks palume registreeruda hiljemalt 5 päeva enne koolituse toimumist meiliaadressil k6k@k6k.ee või telefonil 742 4524. NB! Koolitusel osalejate arv on piiratud - kui soovijaid on rohkem, eelistame varem registreerunuid!

Koolituse maksumus osaleja kohta on:

Mõlemal koolituspäeval pakume osalejatele kohvi.

Grupi maksimumsuurus on 18 inimest, grupp avatakse 12 osalejaga.

Lisainfo: Siim Vahtrus, siim@k6k.ee, 55 683 880


TAGASISIDET EELMISELE SAMATEEMALISELE KOOLITUSELE:

“Grupp väike, seega sai kõigi teemasid arutada ja eriti meeldis, et ei lahatud üldiselt, vaid konkreetselt meie koostatud dokumente.”

“Koolitusmaterjal väga hea.”

“Teooria ja praktiline arutelu hästi tasakaalus.”

“Koolitus vastas ootustele, kuna päris palju oli praktilist osa.”

“Suudan nüüd teistele üldiselt (loe: volikogu) selgitada, mida üks otsus sisaldama peab.”