Pakume õigusabi elukeskkonna
ja looduse kaitsel

Kui märkad õigusrikkumist

Kui märkate keskkonnas toime pandud õigusrikkumist, teatage sellest Keskkonnainspektsioonile lühinumbril 1313, e-posti või tavalise kirja teel. Keskkonnainspektsiooni ametnikud on kohustatud kontrollima võimalikke rikkumisi. Soovitavalt võib juhtunust lisaks teada anda ka Keskkonnaametile, linna- või vallavalitsuse keskkonnaosakonda või keskkonnaspetsialistile, õigusvastase ehitise korral ka ehitusjärelevalve spetsialistile.

Keskkonnainspektsiooni veebileht: www.kki.ee


Võtke inspektsiooniga ühendust, kui märkate:

  • keskkonnareostust või selle ohtu
  • metsaraiet, kalapüüki või muud looduskasutust, mis võib olla ebaseaduslik
  • surnud või haavatud ulukit
  • jäätmete ebaseaduslikku ladestamist
  • massiliselt surnud loomi-linde-kalu
  • loomade julma kohtlemist
  • muud keskkonnaalast õiguserikkumist või tegevust