Pakume õigusabi elukeskkonna
ja looduse kaitsel

NaturallyEst

Looduskaitsealase teadlikkuse tõstmine ning konfliktide lahendamine Natura 2000 aladel – NaturallyEst


Looduskaitsealune kaunis kuldking (Cypripedium calceolus). Autor: Kristiin Kõosalu

Eesti on elurikkuse poolest EL-s üks eesrindlikumaid riike, mistõttu kuulub ligi 17% Eesti maismaast üle-euroopalise tähtsusega looduskaitsealade (nn Natura 2000) võrgustikku. Samas sai see võrgustik loodud suhteliselt kiiresti ja lühikese aja jooksul ning neil kehtivad piirangud on tavainimese jaoks keerulised, mis tekitab sageli konflikte erinevate osapoolte vahel.

2017. a sügisel alanud projektiga NaturallyEst soovivad KÕK ning meie partnerid (Eestimaa Looduse Fond, Tartu Ülikool, Looduse Omnibuss) koostöös Keskkonnaametiga elavadada looduskaitsega seotud ühiskondlikku diskussiooni kohalike kogukondade, maaomanike ning looduskaitseametnike vahel ning lahendada Natura 2000 aladel kehtivatest piirangutest tulenevaid võimalikke konflikte.

KÕKi roll projektis on juriidilise nõu andmine võimalikes konfliktsituatsioonides kohalike kogukondade, üksikisikute ning looduskaitsega tegelevate ametiasutuste vahel. Praktikas esineb selliseid konflikte nt seoses ehitustegevusega, suurkiskjatega, poollooduslike koosluste majandamisel ning metsanduses. Häid ja edukaid lahendusi tutvustatakse avalikkusele läbi juhtumianalüüside ja käsiraamatu ning samuti loodusretkede ja muude väliürituste käigus. Saadud kogemusi plaanime levitada ka Ida-Euroopa riikides. Projekti looduskaitsealast poolt juhib Eestimaa Looduse Fond

Nõuandla töö tulemusena sündis 2022. aasta alguses mahukas ülevaade Natura 2000 võrgustiku õiguslikest küsimustest ning kaheksa õigusliku juhtumi analüüsi:


Projekti meeskond KÕKis: juristid Kaarel Relve ja Merlyn Mannov ning kommunikatsioonijuht Katre Liiv.

Projekti "Piloting Natura2000 communication in Estonia" (NaturallyEst-LIFE) kestab 2017 – 2021 ning seda rahastavad Euroopa Liidu LIFE programm ning Keskkonnainvesteeringute Keskus. Projekti kogueelarve on 679 220 eurot, millest 60% moodustab Euroopa Liidu rahastus.

Lisainfo:
Kaarel Relve
Projektijuht KÕKis
kaarel@k6k.ee
742 4524