Pakume õigusabi elukeskkonna
ja looduse kaitsel

Maavarade kaevandamisest mõjutatud kogukondade koostööplatvormProjekti eesmärk:  edendada kogukondade aktiivsust ja pädevust kaasa rääkida planeeritavate ja juba olemasolevate kaevanduste planeerimisel ja töö korraldamisel.

Projekti kestus: 2020 - 2021

Olukorras, kus Eestis suureneb surve arendustegevuse edendamiseks (nt planeeritav Rail Baltic jm), vajavad maavarade kaevandamistegevusest mõjutatud kodanikud ja kogukonnad üha enam nõu ja teadmisi, kuidas neis otsustusprotsessides tõhusalt kaasa rääkida. Lisaks sellele vajavad sarnaste küsimuste ja probleemistikuga kogukonnad keskkonda, kus nad saaksid omavahel otse suhelda, kogemusi ja nõuandeid jagada (sarnaselt nt metsanduse teemal toimuvale). Hetkel puudub aga nii tehniline kui ka organisatsiooniline tugisüsteem, mis sellist kogukondade vahelist suhtlust ja vastastikust võimestamist võimaldaks. Käesoleva projekti keskne idee seisnebki vastava tugisüsteemi loomises, mis võiks edaspidi täiendada nii üleriigiliste vabaühenduste tegevust kui ka toimida eraldiseisva jätkusuutliku tööriistana kohalike kogukondade võimestamiseks.

Kõige olulisem tegevus projektis on kogukonnaplatvormi loomine, kus kaevandamisest mõjutatud või uute kaevanduste rajamise plaanidega kokkupuutuvad inimesed ja kogukonnad saavad omavahel infot, kogemusi ja nõuandeid jagada. Kogukonna ja kodanike teadmiste omandamise kindlustamiseks luuakse lisaks platvormile osalemisjuhis, viiakse läbi osalemiskoolitus ja pakutakse projekti vältel õigusabi.

Projekti tulemuseks on omavahel koostööd tegevad ja kaevandamismenetluse protsessist teadlikud kaevandamispiirkondades elavad kogukonna liikmed, kes kasutavad ning hoiavad aktiivsena ühist suhtlusplatvormi ning oskavad ja räägivad kaasa kaevandustega seonduvates otsustusprotsessides.

Tegevused

Projekti partnerid: MTÜ Purtse Jõe Arenduskeskus, Eesti Roheline Liikumine

Projekti meeskond KÕKis: jurist Merlyn Mannov, kommunikatsioonijuht Katre Liiv ja projektijuht Tarmo Treimann

Rohkem infot: Tarmo Treimann, projektijuht, telefon 742 4524, tarmo@k6k.ee


Loe projekti kohta täpsemalt siit.
Projekti käigus valmis juhis ehitusmaavarade kaevandamisega seonduvates otsustes kaasa rääkimiseks

Projekti "Maavarade kaevandamisest mõjutatud kogukondade koostööplatvormi loomine" toetab Avatud Eesti Fond koos Vabaühenduste Liiduga Aktiivsete Kodanike Fondist.
Viimati uuendatud 25.03.2020