Pakume õigusabi elukeskkonna
ja looduse kaitsel

Suurobjektide rajamise analüüs

2009.a juunist kuni 2010.a. juunini viis KÕK läbi projekti, mille raames analüüsiti olulise ruumilise mõjuga objektide kavandamise praktikat ning õigusnorme, et tuvastada selliste objektide rajamisega kaasnevad sisulised ja õiguslikud probleemid ning pakkuda neile välja lahendused seaduste muudatusettepanekutena.

Projekti eesmärgiks oli luua loogilise sisulise ja õigusliku ülesehitusega suurobjektide planeerimise regulatsioon, mis muudab suurobjektide planeerimise otsustusprotsessi kõigile mõistetavamaks, lihtsamaks ja kaasamisreeglid selgemaks.

Projekti tulemusena valmis analüüs olulise ruumilise mõjuga objektide rajamise korraldusest Eestis:

KÕK tegi projekti elluviimisel koostööd Eesti Rohelise Liikumisega, kelle transpordispetsialist nõustas meid suurobjektide rajamisega seotud probleemide kaardistamisel ja lahenduste väljapakkumisel.

Projekti elluviimine toimus Vabaühenduste Fondi toel, mis on rahastatud Islandi, Liechtensteini ja Norra poolt EMP finantsmehhanismi ning Norra finantsmehhanismi vahendusel. Toetust koordineerib Avatud Eesti Fond.