Pakume õigusabi elukeskkonna
ja looduse kaitsel

Sotsiaalne ettevõtlus

SA Keskkonnaõiguse Keskus aastatel 2010-2011 ellu projekti "Keskkonnaõigusalase tasulise teenuse ja koolitusprogrammi väljakujundamine", et senisest paremini välja töötada KÕKi nö sotsiaalse ettevõtluse suund.

Projekti eesmärgiks oli saavutada, et ametnikud tunnevad keskkonnaõigust ja oskavad seda rakendada, et keskkonnaõigusalane sõltumatu ekspertnõu on kättesaadav, ning et seejuures oleks tagatud KÕK finantsiline stabiilsus ja suutlikkus oma eesmärkide nimel tegutseda.

Projekti käigus on KÕK välja kujundanud stabiilse keskkonnaõigusabi teenuse ning koolitusprogrammi kohalikele omavalitsustele planeerimismenetluses kaalutlusotsuse tegemise teemal. Koolitusi pakutakse erinevatel teemadel ka teistele sihtgruppidele.  Seejuures on tõstetud ka üldist teadlikkust KÕKi olemasolust ja tegevustest.

Projekt kestis 2010.a. jaanuarist kuni 2011.a. aprillini.

Projekti rahastuse toel on:

Projekti rahastas Kodanikuühiskonna Sihtkapital (KÜSK).