Pakume õigusabi elukeskkonna
ja looduse kaitsel

KÕKi huvikaitse ja turundustegevuste hüppeline arendamine

2013. aastal tegi KÕKi meeskond palju tööd endale järgmisteks aastateks strateegiliste eesmärkide seadmisega. Valminud strateegia ning mõjude hindamise metoodika olid headeks arenguhüppe eeldusteks. Arenguhüppe sooritamist toetas omalt poolt ka Kodanikuühiskonna Sihtkapital projekti "Keskkonnaõiguse Keskuse huvikaitse- ja turundustegevuste hüppeline edendamine" raames. 2014. aastal keskendusime projekti toel kolmele teemale: Eesmärkideks seadsime olla keskkonnaõiguse valdkonnas tuntud õigusteenuse osutaja. Samuti tahtsime, et meie sisulise töö tulemused oleksid nähtavamad ja meie ettepanekuid oleks oluliste riiklike otsuste (seaduste, arengukavade jms) tegemisel suuremal määral arvesse võetud.

Projekti rahastas siseministeerium ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital. Projekti eelarve kogumaht oli 9959 eurot. Projekti tegevusi koordineeris KÕKi jurist ja juhatuse liige Siim Vahtrus.