Pakume õigusabi elukeskkonna
ja looduse kaitsel

KeÜS kommentaaride täiendamine

Keskkonnaõiguse Keskuse koordineerimisel koostas Eesti keskkonnaõiguse spetsialistide 8-liikmeline meeskond 2014. a alguses kommentaarid keskkonnaseadustiku üldosa seadusele:
http://www.k6k.ee/keskkonnaseadustik.
                                                                                   Projekti rahastas Keskkonnainvesteeringute Keskus.

KeÜS jõustus 1. augustist 2014, ent enne jõustumist selle osasid sätteid mõnevõrra muudeti.  Sama juristide meeskond täiendas kommentaare ka jätkuprojekti (2014-2015) raames. Uuenenud kommentaarid avalikustati 2015. a alguses.

Lisaks korraldati projekti raames 2015. a kevadel KeÜS sätete tutvustamiseks kolm tasuta teabepäeva laiemale üldsusele ja keskkonnaorganisatsioonidele.

Ka seda projekti rahastas Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK). KÕKi poolne projektijuht oli Kärt Vaarmari.