Pakume õigusabi elukeskkonna
ja looduse kaitsel

KeÜS kommentaaride koostamine

Keskkonnaõiguse Keskuse koordineerimisel koostas Eesti keskkonnaõiguse spetsialistide 8-liikmeline meeskond kommentaarid keskkonnaseadustiku üldosa seadusele, mis on Riigikogu poolt 2011. a veebruaris vastu võetud ja jõustunud 2014. a augustis.

Traditsioonilises õigusaktide kommentaaride stiilis koostatud kommentaarid on mõeldud kõigile keskkonnaõiguse rakendajatele, ning need  on tasuta veebis kättesaadavad aadressil: http://www.k6k.ee/keskkonnaseadustik

Projekti rahastab Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK).