Pakume õigusabi elukeskkonna
ja looduse kaitsel

Keskkonnaühenduste eestkostesuutlikkuse tõstmine metsanduspoliitika alal

Eesmärk ja tegevused

KÕK osaleb 2013. a märtsist 2014. a aprillini partnerina projektis, mille eesmärk on suurendada keskkonnaorganisatsioonide eestkostevõimekust metsapoliitika alastes protsessides. Projekti juhib Eestimaa Looduse Fond ning lisaks KÕKile osaleb partnerina projektis ka Eesti Ornitoloogiaühing.

Projekti tegevus on laiahaardeline ja suunatud mitmele erinevale tasandile, mh Eesti keskkonnaorganisatsioonidele, metsasektori ettevõtetele ja erametsaomanikele, poliitikutele ja juhtivametnikele. Eesmärgiks on suurendada keskkonnaorganisatsioonida osalust metsanduspoliitika väljatöötamises ning elavdada dialoogi erinevate osapoolte vahel. Projektiga soovitakse parandada ka kogu Eesti elanikkonna teadmisi metsandusega seotud keskkonnaprobleemidest ja metsanduspoliitikast.

KÕKi tegevusteks projektis on:

 Projekti rahastab Vabaühenduste Fond (VÜF).

Valminud materjalid