Pakume õigusabi elukeskkonna
ja looduse kaitsel

Keskkonnaõiguse uudiskiri

KÕK jälgib jooksvalt Eesti ja EL keskkonnaõiguse arenguid (uued õigusaktid, eelnõud, arutelud Eesti ja Euroopa parlamendis) ning koondab olulisemad uudised igakuisesse keskkonnaõiguse uudiskirja, mis edastatakse koos selgitavate ja analüüsivate kommentaaridega elektrooniliselt selleks registreerunud kasutajatele ja avaldatakse KÕKi kodulehel.

Uudiskirja väljaandmise eesmärgiks on tõsta keskkonnaotsuste tegemisega reaalselt seotud sihtgruppide (vabaühendused, ametnikud, üksikisikud) võimekust ning näidata laiemale üldsusele keskkonnaõiguse tähendust igapäevaelu seisukohalt.

Uudiskirjade väljaandmine on toimunud erinevate rahastajate toel ning periooditi vabatahtlikult:

Alates 2011.a. juunist rahastab uudiskirja väljaandmist Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK).

Vt uudiskirju KÕKi kodulehel