Pakume õigusabi elukeskkonna
ja looduse kaitsel

Meie KÕK: klaar siht, selged rollid, tasakaalus meeskond


Projekti eesmärk: Projekti eesmärk on jätkusuutlik ja mõjus KÕK - loodav selge tegevusraamistik toetab ja võimestab meeskonda ning hoiab organisatsiooni professionaalselt ja finantsiliselt stabiilse.

Projekti kestus: 2024-2025

Projekti tulemusena pannakse paika selge tegevusraamistik, mis läbib erinevaid organisatsiooni tegutsemistasandeid: 1) visioon ja KÕKi roll ning strateegilised eesmärgid, 2) rollijaotus organisatsiooni sees ning koostööreeglid, 3) teadmiste juhtimise ja edasiandmise süsteem ja 4) inimeste läbipõlemiohu ennetamisele suunatud tegevused.

Meeskond: projektijuht Tarmo Treimann, strateegiakoordinaator Kärt Vaarmari

Eelarve: 25 000 eurot

Rohkem infot: Tarmo Treimann, projektijuht, telefon 56502636, tarmo@k6k.ee

Toetab: Kodanikuühiskonna Sihtkapital