Pakume õigusabi elukeskkonna
ja looduse kaitsel

J&E - rahvusvaheline keskkonnaõigusalane koostöö

Projekti eesmärk:   Keskkonnaõiguse Keskuse osalemine JE võrgustiku töös, osaleda võrgustiku üle-euroopaliste eesmärkide täitmises ning vahendada Euroopa keskkonnaõiguse kogemust Eestisse ja omakorda anda Eesti keskkonnaõiguse alast sisendit välispartneritele.

Projekti kestus: 2020 - 2021

Keskkonnaõiguse Keskus kuulub Justice & Environment (JE) rahvusvahelisse võrgustikku koos keskkonnaõiguse valdkonnas tegutsevate organisatsioonidega 14 Euroopa riigist. KÕK on ühtlasi üks võrgustiku asutajaliikmetest. Projektitoetus on antud selleks, et Keskkonnaõiguse Keskus saaks osaleda JE võrgustiku töös, osaleda võrgustiku üle-Euroopaliste eesmärkide täitmises ning vahendada Euroopa keskkonnaõiguse kogemust Eestisse ja omakorda anda Eesti keskkonnaõiguse alast sisendit meie välispartneritele. Võrgustiku fookusteemadeks on muuhulgas Aarhusi konventsioon, keskkonnamõjude hindamine ja kliimamuutused. Keskkonnaõiguse Keskus osaleb õiguslike analüüside koostamisel, ühisprojektides, võrgustiku koosolekutel, ühiste pakkumiste tegemisel ja kommunikatsioonitegevustes. Projekti rahastajaks on JE võrgustik, kes on samadeks tegevusteks ja võrgustiku arendamiseks saanud toetust LIFE+ EASME programmist ning selle projekti vahendite alusel toetatakse oma liikmete võimekust osaleda rahvusvahelises koostöös ja võrgustiku tegevustes.

Oodatavad tulemused ja tegevuste mõju Eestis

Projekti partnerid: JE võrgustiku partnerid

Projekti eelarve: 3000 eurot

Rohkem infot: Tarmo Treimann, projektijuht, telefon 742 4524, tarmo@k6k.eeKeskkonnaõiguse Keskuse kuulumist J&E võrgustikku ning koostööd võrgustikuga 2021. aastal toetab
Kodanikuühiskonna Sihtkapital.