Pakume õigusabi elukeskkonna
ja looduse kaitsel

Eesti elanikonna keskkonnaõiguse alase teadlikkuse uuring

Kas ja kui palju on Eesti elanikud teadlikud oma keskkonnaalastest õigustest ja kohustustest? Kas eestlane teab näiteks oma õigusest saada keskkonnateavet ja osaleda keskkonnaalaste otsuste tegemises? Kas keskkonnaõiguse alaseid teadmisi on lihtne hankida ja rakendada?

Neile küsimustele otsisime vastuseid 2013. a kevadsuvel KÕKi juhtimisel läbiviidud uuringus.

Koostöös uuringufirmaga viisime läbi küsitluse Eesti elanikkonna seas. Uuringuaruanne annab ülevaate elanikkonna üldisest keskkonaõiguse alasest teadlikkusest.

Lisaks viidi läbi ka kvalitatiivne uuring – intervjuud keskkonnaõigusega kokkupuutunud fookusgruppidega. Intervjuudes selgitati välja, kas ja kuidas on õiguslike küsimustega kokkupuutumine suurendanud isikute teadlikkust ning milline on olnud nende kogemus teadmiste hankimisel ja rakendamisel. 

Valminud materjalid

Uuringuaruanne on valminud ja kättesaadav siit:

>Eesti elanike keskkonnaõigusealase teadlikkuse uuringu raport (pdf)

KÕKi kommentaarid uuringu tulemustele koos soovitustega olukorra parandamiseks:

>Eesti inimeste keskkonnaõigusealase teadlikkuse uuring: kommentaarid ja järeldused (pdf)

Projekti kajastamine meedias:

29.10.2013 Uuring: Inimesed peavad oma huvi keskkonnaküsimuste vastu suureks, mõjutamisvõimalust väikeseks (Kylauudis.ee)

28.10.2013 Kanal 2 uudistesaate "Reporter" intervjuu Kärt Vaarmariga

28.10.2013 KUKU raadio intervjuu projektijuht Siim Vahtrusega

26.10.2013 Uuring: eestlased hoolivad keskkonnast, ei usu aga kaasarääkimise võimalusse (ERR uudised)

26.10.2013 Uuring: inimesed peavad keskkonnaküsimuste puhul mõjutamisvõimalust väikeseks (Postimees)

26.10.2013 Uuringu kohaselt hoiduvad eestlased keskkonnaalastest otsustest (Võrumaa Teataja)

26.10.2013 Inimesed peavad oma huvi keskkonnaküsimuste vastu suureks, mõjutamisvõimalust väikeseks(Bioneer.ee)

26.10.2013 "Ilmaparandaja" saate intervjuu Siim Vahtruse ja Kärt Vaarmariga (alates 34. min)

26.10.2013 ERR raadiouudiste intervjuu projektijuht Siim Vahtrusega


Projekti rahastajaks oli Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK). Projekti kogumaht oli 7313 eurot.

Projekti tegevusi koordineeris KÕKi jurist Siim Vahtrus.