Pakume õigusabi elukeskkonna
ja looduse kaitsel

Aktiivsete Kodanike Fondi tegevustoetus

Tegevustoetuse eesmärk: 

Tegevustoetus aitab Keskkonnaõiguse Keskusel täita oma strateegilisi eesmärke. Peamiselt kasutab Keskkonnaõiguse Keskus tegevustoetust huvikaitselisteks tegevusteks ning organisatsiooni tegevusvõimekuse kasvatamiseks.

 1. HUVIKAITSEs keskendume oma fookusvaldkondadele:


 2. TEGEVUSVÕIMEKUSE KASVATAMISEGA soovime jõuda selleni, et oleksime oma eesmärkide täitmisel mõjusam ning meie mõju on klientidele ja partneritele selgelt arusaadav:

Tegevustoetuse periood: 2022 - 2023

Toetuse suurus: 100 000 eurot

Meeskond: juristid Triin Jäädmaa, Tiina Georg, Kaarel Relve ja Kärt Vaarmari, kommunikatsioonijuht Katre Liiv ja tegevjuht Tarmo Treimann. Välise eksperdina toetab Jaan Aps (Stories For Impact OÜ).

Rohkem infot: 

Tarmo Treimann, telefon 5650 2636, tarmo@k6k.ee


Tegevustoetuse info inglise keeles (in English).Toetab Aktiivsete Kodanike Fond / Active citizens fund