Pakume õigusabi elukeskkonna
ja looduse kaitsel

Aktiivse vabaühenduste kliimavõrgustiku arendamine


Projekti eesmärk: vabaühenduste ja olemasoleva kliimavõrgustiku huvi ning oskuste kasvatamine kliimapoliitikasse panustamiseks nii kohalikul, riiklikul kui ka ELi tasandil.

Projekti kestus: 2019 - 2021

Eesti kliimaambitsioon on kehtivate riiklike arengukavade põhjal tagasihoidlik (SEI, 2018). Selle üheks põhjuseks on Eesti vabaühenduste senine vähene omavaheline koostöö ja võimekus kliima valdkonnas tulemuslikult kaasa rääkida, samal ajal kui erinevad keskkonda kahjustavad tööstussektorid on koondunud suurteks tugevateks esindusorganisatsioonideks.

Kuigi esmane kliimaalane koostöö vabaühenduste vahel on 2019. aastal loodud kliimavõrgustiku näol tekkinud, on see veel väheaktiivne. Nii üleriigilistel kui ka kohalikel vabaühendustel napib teadmisi, ning sellest lähtuvalt, ka huvi energia- ja kliimapoliitika kujunemise protsessides kaasa rääkida.

Projekti tegevused panustavad sellesse, et vabaühenduste kliimavõrgustiku liikmeskond laieneks ning muutuks aktiivsemaks kaasarääkijaks ning algatajaks kliimateemadel. Kliimavõrgustiku liikmetele pakub projekt koolitusi ning õigusabi, et tugevdada ühenduste teadmisi ja võimekust ning suurendada motivatsiooni kliimaotsustes kaasa rääkida.

Tegevused

Projekti partnerid: Eestimaa Looduse Fond, Eesti Roheline Liikumine

Projekti meeskond KÕKis: juristid Triin Jäädmaa ja Tiina Georg ning kommunikatsioonijuht Katre Liiv.

Rohkem infot: 

Kärt Puusepp, Eesti Rohelise Liikumise projektijuht, kart@roheline.ee

Triin Jäädmaa, telefon 742 4524, triin@k6k.ee


Projekti "Aktiivse vabaühenduste kliimavõrgustiku arendamine" toetab Avatud Eesti Fond koos Vabaühenduste Liiduga Aktiivsete Kodanike Fondist.

Viimati uuendatud 24.03.2020