Detailplaneeringu kehtestamine

<Eelmine etapp
DP avaleht>
<Tagasi algusesse

Mida tähendab DP kehtestamine?

DP kehtestamisega kinnitab kohalik omavalitsus planeeringus toodud põhimõtted ja tingimused, sh ehitamist puudutavad nõuded. Uue planeeringu kehtestamisega asendatakse varasem DP ning kehtestamisest alates peavad krundil ehitamiseks väljastatavad ehitusload ja kasutusload lähtuma sellest DP-st.

Mida saan selles etapis ette võtta?

Kehtestamise järel on planeeringumenetlus lõppenud ning selle osas enam seisukohti esitada ei saa.

Kui leiad, et planeering rikub Sinu õigusi või on muul põhjusel õigusvastane, võid esitada 1 kuu jooksul alates hetkest, mil said kehtestamisest teada või pidid sellest teada saama kaebuse  halduskohtule või vaide kohalikule omavalitsusele. Nt juhul, kui planeeringu kehtestamise kohta on avaldatud teade selleks sobilikus ajalehes ja KOVi veebilehel, eeldatakse, et pidid kehtestamisest teada saama teate avaldamisel.

Kui otsustad planeeringu vaidlustada, soovitame sul võimalusel esmalt pöörduda juristi poole, kes saab Sul aidata nii argumente täpsustada kui vaiet või kaebust vormistada.

Kust saan infot?


NB! Pärast 1.07.2015. a algatatud detailplaneeringu koostamise kohta leiad selgitused siit! 

<Eelmine etappDP avaleht>