Detailplaneeringu vastuvõtmine

<Eelmine etapp
Järgmine etapp>
<Tagasi algusesse

Mida tähendab DP vastuvõtmine?

Detailplaneeringu koostamise tulemusena valminud planeeringulahenduse vastuvõtmisega teeb kohalik omavalitsus ettepaneku planeeringut sellisel kujul arutada.

Enne planeeringu vastuvõtmist tuleb kohalikul omavalitsusel saada planeeringule ka kooskõlastused teistelt asutustelt ja avaliku võimu esindajatelt (olenevalt juhtumist näiteks Tehnilise Järelevalve Ametilt, Päästeametilt, Keskkonnaametilt jne) selle kohta, et planeering on seadusega kooskõlas.

NB! Planeeringu vastuvõtmine ei tähenda selle kehtestamist (lõpliku otsuse langetamist)! Lõplik planeeringulahendus peab selguma alles vastuvõtmisele järgnevas kohaliku omavalitsuse ja elanike diskussioonis (avaliku väljapaneku ja arutelu tulemusena).

Mida saan selles etapis ette võtta?

Kust saan infot?

NB! Pärast 1.07.2015. a algatatud detailplaneeringu koostamise kohta leiad selgitused siit! 

<Eelmine etappJärgmine etapp>