Detailplaneeringu avalik arutelu

<Eelmine etapp
Järgmine etapp>
<Tagasi algusesse

Mis toimub DP avalikul arutelul?

DP avalikul arutelul tutvustatakse veelkord planeeringulahendust ning selle senist menetluskäiku, samuti eelnevalt aset leidnud avaliku väljapaneku käigus esitatud seisukohti. 

Avalikul arutelul on võimalus küsida veel täiendavaid selgitusi ning väljendada oma arvamust planeeringulahenduse suhtes. Kui planeeringule esitati avaliku väljapaneku käigus vastuväiteid, või esitatakse neid arutelul, otsitakse arutelul ka neile lahendusi.

Mida saan selles etapis ette võtta?

Mis saab edasi?

Kui Sinu seisukohti ei arvestatud:

Kui Sinu seisukohti võeti arvesse:

Kust saan infot avaliku arutelu kohta?

NB! Pärast 1.07.2015. a algatatud detailplaneeringu koostamise kohta leiad selgitused siit!
 

<Eelmine etappJärgmine etapp>