Detailplaneeringu koostamine

<Eelmine etapp
Järgmine etapp>
<Tagasi algusesse

Mis toimub DP koostamise etapis?

DP koostamine tähendab planeeringu sisu väljatöötamist, sealhulgas täpsemate krundile või kruntidele ehitamise tingimuste määratlemist (nt hoonete pindala maksimaalne suurus, hoonete lubatud kõrgus jmt). Kui planeeringu koostamise käigus viiakse läbi keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH), tuleb kohalikul omavalitsusel arvestada planeeringulahenduse väljatöötamisel ka selle tulemustega.


Mida saan selles etapis ette võtta?

Mis minu seisukohtadest edasi saab?

Kirjalikult esitatud seisukohale peab kohalik omavalitsus vastama 4 nädala jooksul pärast seisukoha kättesaamist. Vastus antakse vastavalt Sinu soovile või seisukoha esitamise viisile tava- või e-posti teel.

Kust saan infot?

NB! Pärast 1.07.2015. a algatatud detailplaneeringu koostamise kohta leiad selgitused siit! 

<Eelmine etappJärgmine etapp>